* Dušičkové odpustky a jejich letošní podmínky

Vydáno dne 27. 10. 2022

dusicky_jav.jpgPlnomocné odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu, lze letos, stejně jako v předchozích letech (a až do roku 2026), získat také v týdnu před dušičkami, tedy od 25. do 31. října.

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. 

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Dušičkové pobožnosti na hřbitovech ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 22. 10. 2022

Římskokatolická farnost Vidnava
SOBOTA 29.10.2022
Po mši svaté, která začíná v 15:00 v kostele sv. Kateřiny
ÚTERÝ 1.11.2022
Po mši svaté, která začíná v 16:00 v kostele sv. Kateřiny

Římskokatolická farnost Kobylá nad Vidnavkou
NEDĚLE 30.10.2022
13:30 dušičková pobožnost na hřbitově
STŘEDA 2.11.2022
15:30 dušičková pobožnost na hřbitově

Římskokatolická farnost Bernartice u Javorníka
NEDĚLE 30.10.2022
Po mši svaté, která začíná v 10:00 v kostele sv. Petra a Pavla
STŘEDA 2.11.2022
Po mši svaté, která začíná v 17:00 v kostele sv. Petra a Pavla| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Dušičková zpověď ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 22. 10. 2022

Římskokatolická farnost Vidnava
SOBOTA 29.10.2022
Na charitě v kapli sv. Hedviky před mší svatou, která začíná v 10:00
Před mší svatou, která začíná v 15:00 v kostele sv. Kateřiny
ÚTERÝ 1.11.2022
Před mší svatou, která začíná v 16:00 v kostele sv. Kateřiny

Římskokatolická farnost Kobylá nad Vidnavkou
NEDĚLE 30.10.2022
Před mší svatou, která začíná v 8:45 v kostele sv. Jáchyma
STŘEDA 2.11.2022
Po mši svaté, která začíná v 16:00 v kostele sv. Jáchyma

Římskokatolická farnost Bernartice u Javorníka
NEDĚLE 30.10.2022
Po mši svaté, která začíná v 10:00 v kostele sv. Petra a Pavla
STŘEDA 2.11.2022
Po mši svaté, která začíná v 17:00 v kostele sv. Petra a Pavla a po dušičkové pobožnosti na hřbitově následuje dušičková zpověď| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť u svatého Františka

Vydáno dne 02. 10. 2022

frantisek_kostel.jpgLetošní pouť u sv. Františka se konala v sobotu 1.10.2022 v 16:30 hodin. Otec Miroslav pozval Dr. Libora Botka, Th.D. z farnosti Ostrava Hošťálkovice, děkana děkanátu Ostravy, který celebroval poutní mši svatou v kostele sv. Františka ve Vidnavě. Přítomní byli farníci z Vidnavy, Kobylé, Bernartic i věřící z farnosti Hať. Hudbou a zpěvem provázela schola z Vidnavy, mše svatá byla obětovaná za všechny přítomné poutníky.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Poutní mše svatá s nedělní platností pro farnosti otce Miroslava

Vydáno dne 25. 09. 2022

frantisek1.jpgFarníci z Vidnavy, Velké Kraše, Kobylé, Bernartic se sejdou v sobotu 1.10. 2022 v 16:30 hodin na poutní mši svaté v kostele svatého Františka ve Vidnavě. Otec Miroslav zve všechny příznivce a ctitele sv. Františka. Hlavní celebrant bude Dr. Libor Botek, Th.D. z farnosti Ostrava Hošťálkovice. Po mši svaté následuje posezení a pohoštění na faře. 
 
Citát sv. Františka: „Když hlásáte pokoj, dbejte hlavně na to, abyste ho měli ve svém srdci.“| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* I marnotratní se Bohu koří - pouť u Panny Marie ve Velké Kraši

Vydáno dne 11. 09. 2022

1163516150_hukovice.jpgTradiční pouť k oslavě narozenin Panny Marie se konala v sobotu 10. září 2022 ve dvě hodiny odpoledne ve Velké Kraši. Na varhánky nás provázela Maruška Kurková z Kobylé, místní věřící i poutníci z Vidnavy a Kobylé zpívali od srdce Panně Marii „Chválu vzdejme, o křesťané…“ Díky otci Miroslavovi jsme vnímali příběh marnotratného syna z pohledu milujícího Otce. Poukázal na jednání Boží. Otec, který odpouští a přijímá syna, který zhřešil. „Kéž bychom se i my mnozí rozpomenuli a vrátili k Bohu, který je Otcem nás všech.“ Pan farář nás vyzval k modlitbě za své blízké, za prosbu, aby se Bůh smiloval a dal rozpomenout těm, kteří žijí v hříchu, aby si porovnali život a uvědomili si, co je poctivé.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* I narozeniny Panny Marie nám připomínají, že život je vzájemným obdarováváním

Vydáno dne 08. 09. 2022

fatima.JPGNarozeninová oslava Panny Marie nás potěšila. Někdy jen tak být, a nic nechtít. Dívat se na Marii a vnímat nejen její vznešenost, ale i blízkost pro každého z nás. Ta vděčnost byla znát. Otec Miroslav Královně daroval mši svatou k její cti a my ji za doprovodu kytary vyzpívali chvalozpěv s úsměvem od srdce. Mše svatá nás povzbudila, vzpomínali jsme na narozeniny a dárky, které si navzájem dáváme. Ať jsme vděční za každou maličkost, kterou dostáváme a za blízké, kteří na nás vzpomenou. Modlitba litanií k Narození Panny Marie se nesla z úst otce Miroslava v závěru mše svaté, pak tichá modlitba a Magnificat zakončil čtvrteční slavnostní mši svatou v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Rozdílná historie, společné klanění a chvály

Vydáno dne 26. 08. 2022

pastyr.jpgMládež z Bystré z církve bratrské, která opakovaně a ráda jezdí na týdenní prázdniny do Vidnavy na naši faru, opět potěšila. Ve čtvrtek 25.8. v kostele sv. Kateřiny zazpívala křesťanské písně za doprovodu kytar pro veřejnost a radost předala nám všem. Texty písní byly rozdány a my se směli zpěvem připojit a vzdávat chválu Nejvyššímu. Dvě církve katolická a bratrská se propojily a od srdce zněly hodinové zpěvy. Nechybělo upřímné poděkování mladým potleskem a úsměvem. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 17-24 | předchozí | následující | Celkem 2538 článků