* Otec Miroslav slavil narozeniny a žehnal adventní věnce

Vydáno dne 03. 12. 2023

advent3.jpgV sobotu 25.11. a v neděli 26.11. na Krista Krále jsme děkovali za dar života otce Miroslava, který při kázání připomenul patronku našeho kostela ve Vidnavě svatou Kateřinu Alexandrijskou. Mladá, krásná, moudrá dívka, která si zamilovala Krista a on se stal Králem jejího života. Každý z nás vešel do svého nitra a zamýšlel se, kdo sedí na trůnu v mém srdci… Je tam Kristus? Nebo si ukládám peníze, majetek, zálibu ve věcech pomíjivých? Svatou Kateřinu jsme prosili o milost poznání duchovních hodnot, o moudrost, odvahu i sílu překonávat překážky. Po výstavu Nejsvětější svátosti jsme otci ze srdce přáli k narozeninám a předali dárky a květiny. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Červená středa ve Vidnavě

Vydáno dne 30. 11. 2023

cervena_streda.jpg29. listopadu 2023 jsme se opět připojili k iniciativě Červená středa, při které si veřejně připomínáme všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Při nedělní mši svaté nás otec Miroslav ve farnostech pozval na modlitební setkání do Vidnavy, které probíhá již od roku 2019. Ti, kteří se nemohli zúčastnit, si tento den doma zapálili červenou svíčku a pomodlili se za všechny trpící a pronásledované. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Učíme se z historie

Vydáno dne 24. 11. 2023

svice3.jpg11. listopadu 2023 jsme si ve farnostech otce Miroslava připomenuli Den válečných veteránů-ukončení 1. světové války v roce 1918. A 17. listopadu 2023 sametovou revoluci roku 1989. S vděčností Bohu a svaté Anežce české jsme při mši svaté děkovali za dar svobody a demokracie. Po mši svaté ve Vidnavě u pomníku obětem válek zazněly litanie k českým svatým, korunka k Božímu milosrdenství a nechybělo žehnání svěcenou vodou. Otec Miroslav položil na pomník rozsvícenou svíci a po požehnání jsme se v tichosti rozešli do svých domovů. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Buďte připraveni, protože nevíte dne ani hodiny

Vydáno dne 12. 11. 2023

1sv_prijimani.jpgPři sobotní mši svaté s nedělní platností jsme ve Vidnavě vyslechli evangelium o prozíravých a pošetilých pannách, o lampách a oleji… Otec Miroslav se zaujetím vyprávěl příběh o nebeském království a o naší připravenosti, máme být světlem, které svítí na cestu, kterou nám připravil Pán Ježíš, aby dveře pro každého z nás byly otevřeny, abychom nebyli překvapeni, když nás Bůh zavolá domů… Zaujatě jsme poslouchali a každou myšlenku přijímali. A protože kostelnice (což jsem já 😊) nebyla před mší svatou prozíravá a nezkontrolovala olej ve svíčkách, všimli jsme si, že některé svíce na oltářích svítí méně a postupně během mše svaté vyhasínají. Tedy nejen slovem, ale i příkladem jsme viděli světlo, které zhasíná díky oleji, který ve svíčkách právě docházel…


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Na zesnulé pamatujeme nejen o dušičkách

Vydáno dne 09. 11. 2023

dusicky_jav.jpgV dušičkovém týdnu jsme vzpomínali na všechny věrné zemřelé, kteří nás předešli… I mezi nimi byli lidé, kteří žili svatým životem a dnes jsou příkladem a povzbuzením pro nás. Když oni to zvládli, tak proč ne já? Mše svaté obětované za zesnulé i návštěvy hřbitovů nás na chviličku zastavily a my směli nahlédnout do světa neviditelného, ale reálného a zavzpomínat na život Pána Ježíše Krista, který nám všem ukázal směr. Směli jsme vyznat hříchy proti Božím přikázáním ve svátosti smíření a získat tak plnomocné odpustky. Otec Miroslav ve svých farnostech navštěvoval hřbitovy, modlil se s námi a zastavoval se u každého hrobu s požehnáním… Svěcená voda dopadala na každý hrob i místo, kterým jsme procházeli. Čas utíká, roky přibývají a my se přibližujeme k bráně nebeské. Kéž si zasloužíme vejít a radovat se v Boží slávě stejně jako ti, kteří nás předešli a pochopili smysl pravého života, který na hřbitovech nekončí.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Setkání u sv. Anežky

Vydáno dne 30. 10. 2023

anezka.JPGVe čtvrtek 16. listopadu 2023 bude otec Miroslav žehnat charitní domov i jednotlivé pokoje sv. Anežky ve Vidnavě. Při mši svaté i na pokojích se bude udělovat svátost nemocných. Mše svatá začíná v 10:00 hodin. Nebude chybět příležitost ke svátosti smíření.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Oprava fasády fary ve Vidnavě pokračuje

Vydáno dne 30. 10. 2023

faravidnava.jpgV říjnu 2023 pokračují opravy fasády fary ve Vidnavě, přední část je hotová a nyní následuje oprava boční strany ze zahrady. Lešení stojí, ozývá se hudba a rány od zedníků z firmy Michala Píska, kteří poctivě každý den pracují. Máme radost, že se fara postupně obnovuje. V dalších letech, dá-li Pán, se v opravách bude pokračovat. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Charitní pouť svaté Hedviky ve Vidnavě

Vydáno dne 30. 10. 2023

hedvika.JPGOslava naší patronky svaté Hedviky se konala 16. 10. 2023 v prostorách domova pokojného stáří ve Vidnavě. Oslava začala mší svatou, kterou celebroval prezident diecézní charity ostravsko opavské pan ThLic. Jan Larisch, poté přišly děti z místní mateřské školky s krátkým vystoupením a ve 14:00 hod. se konala přednáška na téma Arcibiskupský kněžský seminář a kněžské učiliště ve Vidnavě (1899 – 1945). | Zdroj: Vladislava Koisová | Informační e-mailVytisknout článek
index | 17-24 | předchozí | následující | Celkem 2603 článků