Poutní mše svatá v Bernarticích

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Bernartice, Zdroj: MG, Vydáno dne: 26. 06. 2005V neděli dne 26.6.2005 v 11:00 hodin proběhla v kostele sv.Petra a Pavla v Bernarticích poutní mše svatá. Na tuto slavnost se přípravou podílela celá obec, jak věřící, tak nevěřící. Uklízel se kostel, dělala se výzdoba z květin, peklo se cukroví. Tuto slavnostní mši svatou navštívilo 100 lidí, z toho místní, cca 25 z Polska a další z okolních farností. Celebroval P.Mgr.Miroslav Kadlec, koncelebroval P.Edward Henne, probošt z Paczkowa. Po mši svaté následoval Výstav Nejsvětější svátosti a Svátostné požehnání. Na závěr bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé pohoštění v podobě cukroví.