Poutní mše svatá v Bukové u Bernartic

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Bernartice, Zdroj: MG, Vydáno dne: 03. 09. 2005

Dne 3.9.2005 v 15:00 hodin započala za slunného počasí již každoroční poutní mše svatá v kapličce (1747) zasvěcené Panně Marii v Bukové u Bernartic. Tato pouť je vždy spojena s tzv.Bukovskými hody (kdysi Studené hody). Přede mší svatou se všichni společně modlili růženec. Celebroval otec děkan Miroslav Kadlec. Přijelo cca 30 věřících z okolí Bernartic i dalších farností.Téma evangelia a kázání bylo navštívení anděla u Josefa, který jej ubezpečil, aby si Marii vzal k sobě. K nám také Bůh posílá anděly, zasahuje nám do života. Nemáme se toho bát, máme jej přijímat. Za pár dní bude Panna Maria slavit svátek, bylo by dobré jí kromě nějaké té kytičky přinést sami sebe, své bližní i věřící a nevěřící lidi. Člověk se má odevzdat se vším, co má. Všechno Panně Marii máme na mši svaté dát, hlavně svá srdce. Pokud naši blízcí nejsou pokřtěni, modlit se za to, aby přijali víru a nechali se pokřtít. Každý den je třeba se modlit růženec, Korunku k Božímu milosrdenství ke slávě Panny Marie i ke slávě své. Po mši svaté následovalo bohaté občerstvení, o které se postaral pan starosta Bernartic Mojmír Michálek. Hudbou provázela country kapela Nadějné vyhlídky z Vidnavy. Celkově hodů se zúčastnilo cca 150 lidí.