Pouť sv.Petra a Pavla v Bernarticích r.2006

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Bernartice, Zdroj: MG, Vydáno dne: 25. 06. 2006

pout_Bernartice06.JPGV neděli 25.6.2006 v 10:00 hodin tato pouť započala ve farním kostele modlitbou „Korunka k Božímu milosrdenství“. Po ní v 10:30 hodin následovala slavnostní mše svatá, kterou celebroval otec děkan P.Mgr.Miroslav Kadlec a koncelebroval otec děkan z Paczkowa P.Edward Henne.Sešlo se cca 100 věřících převážně z blízkého okolí. Mše svatá byla obětována za naše farnosti. V kázání otec Miroslav  všem připomněl, že pravým mužem, ženou se stává jen ten, kdo má v srdci lásku, kdo má v srdci Pána Ježíše. A kde je Ježíš, je i Panna Maria, andělé, svatí … Tento dar lásky je nám pravidelně dáván ve svátosti oltářní. Uberme trochu ze svých pozemských starostí a přijímejme do srdcí Pána Ježíše, udělejme mu prostor. Sv.Petr tak miloval Ježíše, že se nechal dobrovolně zavřít do vězení a byl s Ježíšem až do smrti. Milujme jej také tak!
Po mši svaté byla vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Pomodlili jsme se litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu. Vše bylo ukončeno slavnostním Tedeem. Následně byli poutníci pozváni na malé občerstvení v podobě trubiček a minerálky.