Pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé nad Vidnavkou

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Kobylá, Zdroj: Marie G., foto Lenka Mrázová, Vydáno dne: 16. 07. 2006

Kobyla1.jpg„Svatý Jáchyme, prosím, chraň naše rodiny, manželství, rodičovství, ať podle Boží vůle přijmeme a naplníme Boží plán. Ať si uchováme to nejcennější - dobré srdce…“V sobotu 15. července 2006 se 85 věřících  sešlo v kostele sv. Jáchyma na poutní mši svaté, která začala v 10:00 hodin modlitbou růžence a korunkou k Božímu milosrdenství. Mši svatou celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec, děkan.V úvodu mše svaté pan starosta Bohumil Poulíček  všechny přítomné přivítal a mluvil o založení obce Kobylá, která tento den slavila 750 let. Při této příležitosti byl také požehnán obecní prapor.
V kázání otec děkan rozebíral podobenství o rozsévači. V lidském srdci by měla být úrodná půda, která vydá užitek. Může tam být ale taká skála, tvrdost nebo trní, starosti života. Je potřeba volat ke sv. Jáchymovi a prosit ho, aby chránil naše životy, abychom nebyli zotročeni hříchem, abychom byli vytrvalí ve své víře a v životním poslání, tak jako sv. Jáchym, který byl otcem, manželem. Prosme ho také za dar manželství,  dar otcovství, ať muži jsou poctiví, věrní, zodpovědní. Sv. Jáchym přijal svou manželku Annu, dceru Marii, naplnil tak Boží vůli. Modleme se, abychom také naplnili Boží vůli a  přijali Boží plán.
Po mši svaté byla vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Modlili jsme se litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zasvětili Jemu svá srdce. Vše bylo ukončeno slavnostním Tedeem. Následně byli poutníci pozváni na koláčky, kávu, čaj a minerálku.
Tento den bude zapsán v kronice obce i farnosti Kobylá.