Na děkanskou konferenci do Vidnavy přijel P. Mgr. Adam Rucki

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text : Marie G., foto MG, Vydáno dne: 24. 11. 2006

Adam_Rucki.JPGNa pozvání otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece zavítal dne 23.11.2006 do našeho děkanátu Jeseník P. Mgr. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání, který v 9:30 hodin vedl modlitbu u výstavu Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě.Na děkanskou konferenci se sjeli kněží a pastorační asistenti našeho děkanátu. Po společné modlitbě následovala samotná konference na faře, při které nás hned v úvodu seznámila Mgr. Helena Paschkeová s tříkrálovou sbírkou na rok 2007, která bude probíhat od 2.1. do 15.1. 2007. Koordinátory sbírky jsou pastorační asistenti Martin a Marie Grabarczykovi. Děkanskou konferenci vedl na pověření otce děkana P. Mgr. Ing. Jiří Urbánek, místoděkan, který nám sdělil informace ze zasedání kněžské rady a konference děkanů ze dne 16.11.2006. Hovořilo se např. na téma: vizitace otce biskupa, která v příštím  roce  bude ve farnosti Vidnava dne 21.9.2007; vyhodnocení oslav 10 let trvání ostravsko-opavské diecéze; nový církevní rok bude v duchu misijního poslání církve; diecézní setkání mládeže s otcem biskupem bude 23.-25. března 2007 v Městě Albrechticích; celorepublikové setkání mládeže v Táboře-Klokotech ve dnech 13.- 19.8. 2007; desátky a pojištění kostelů;  poutě a akce v našem děkanátě; biřmování v příštím roce bude 27.10.2007 v Mikulovicích; animátorská skupina Jas (rozdána všem zpráva o jejich činnosti  v našem děkanátě a o plánech do budoucna); otec biskup zavítá k nám při každoroční děkanátní pouti obětované za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání - v roce 2007 to bude 1.9. v 17.00 hod. na Travné, program začne jíž od 14.00 hod.
Po konferenci následovala hodinová přednáška na téma „Celibát a eucharistie“, kterou vedl P. Mgr. Adam Rucki. Jeho slova nás všechny povzbudila. Tuto přednášku natáčela česká televize z Ostravy. Dokument o otci Adamovi R. můžete shlédnout v neděli 14.ledna 2007 – Cesty víry.

Po dobrém obědě se všichni rozjeli do svých farností.