Děkanská konference na faře ve Vidnavě - květen 2007

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text : Marie G., Vydáno dne: 25. 05. 2007

dek_konference.jpgVe čtvrtek 24. května 2007 se konala děkanská konference na faře ve Vidnavě, která začala v kostele sv. Kateřiny v 9:30 hodin modlitbou litanií k Panně Marii, kterou vedl otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Sešli se  kněží a pastorační asistenti našeho děkanátu Jeseník. Po společné modlitbě jsme se přesunuli na faru, kde začala samotná konference.Na děkanskou konferenci byl pozván ředitel charity Javorník Robert Neugebauer, který  v úvodu mluvil o vzniku charity, zaměstnancích, možné spolupráci mezi farnostmi a charitou. 
Dále otec děkan projednával témata např.:
- Naše diecéze bude posílena 3 jáhny - kandidáty kněžství, 1 trvalým jáhnem a 7 novokněžími, svěcení bude v červnu
-  poděkování za dobře zorganizované diecézní setkání mládeže v Městě Albrechticích
- Diecézní Charita ostravsko – opavská má nového ředitele Mgr. Lukáše Curyla, který byl vybrán v konkurzu a nastoupil na Velký Pátek
- TV Noe slaví první výročí vysílání
- Socha Panny Marie již putuje po našem děkanátě Jeseník a u věřících má velmi dobrý ohlas
- Kurz chrámové hudby pro varhaníky, zpěváky a dirigenty schol a sborů proběhne v Opavě ve dnech 22. 26.8.2007
- Letní tábor pro děti v Bílé Vodě bude ve dnech 30.7.-5.8.2007, přihlášky si můžete vyzvednout u svých kněžích nebo je stáhnout na www.ruzenec.cz taktéž i Tábor Yes od 14 let ve dnech 19.-25.8.2007
- Biskupský vikář pro duchovní povolání P. Mgr. Adam Rucki bude sloužit mši svatou na Maria Hilf 9.6.2007 na pouti dětí a mládeže

Na závěr setkání nás paní Mgr. Jarmila Plačková z centra pro katechezi seznámila s novými stanovy ve školství – vzdělávání dětí, výuka náboženství ve školách…Pak následovala volná diskuze  a po dobrém obědě po 13:00 hodině  se všichni rozjeli do svých farností.