Otec biskup ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text:Marie G.,foto:MG, Vydáno dne: 16. 09. 2007

biskup_Vidnava07.JPGV pátek 14.9.2007 na svátek Povýšení svatého kříže zavítal do naší farnosti Vidnava otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz i se svým panem sekretářem Mgr. Alešem Ligockým a řidičem Petrem Kuchařem. V 10:00 hodin  s otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem navštívili městský úřad, kde se setkali se starostkou Mgr. Evou Pavličíkovou. Hodinu hovořili o politickém, kulturním, společenském, církevním životě ve Vidnavě.V 11:00 hodin jsme všichni zavítali do základní školy, kde nás přivítal  pan ředitel Mgr. Adolf Čvanda. S otcem biskupem společně hovořili  o dětech a mládeži, a o situaci ve školství. Pak následovalo skoro hodinové osobní setkání otce biskupa s žáky osmých a devátých tříd. Vysvětlil jim, co je církev, kdo je papež, biskup, diecéze, farnost, že posláním kněží je hlásat evangelium – radostnou zvěst. Řekl, že chození do školy je příprava na budoucí život, každá vědomost se jednou hodí, proto stojí za to studovat.  Žáci se pak měli možnost otce biskupa na cokoli zeptat, zazněly otázky např.: Můžete mít děti? Kouříte? Jaké funkce musí vykonávat papež? Mohl byste se stát papežem? Jak dlouho jste biskupem? Proč se vypouští bílý dým komínkem, když se zvolí papež? Kdo je Černá madona? Po zodpovězení všech dotazů ředitel školy otci biskupovi poděkoval za návštěvu a předal mu dárek od dětí.

Atmosféra při setkání byla příjemná, ale obecně i vztahy mezi městským úřadem, farností, školou jsou věcné, konstruktivní obzvlášť v poslední době –  je vnímat snaha si navzájem pomáhat a vzájemně spolupracovat.

Po setkání s dětmi ve škole následovalo setkání se seniory na charitě. Otec biskup v krátké promluvě všechny pozdravil a vyzdvihl duchovní význam nemoci a stáří. Důležitost propojování bolestí nejen na svátek Povýšení svatého kříže s bolestí Pána Ježíše a Panny Marie. Důležitost obětovat utrpení za hříchy své i za hříchy celého světa. Utíkat pro pomoc k Panně Marii Sedmibolestné. Panna Maria dostala sílu lásky projít pozemským putováním a nyní nám svou přímluvou pomáhá v tomtéž. Řekl, že při odpolední mši svaté bude na všechny pamatovat. Rozdal jim obrázek s modlitbou, pomodlil se s nimi modlitbu „Anděl Páně“ a dal jim své požehnání.

Po obědě na faře následovalo jednání a vlastní vizitace otce děkana a zároveň faráře ve Vidnavě a administrátora  dalších šesti farností. Toto setkání proběhlo mezi čtyřma očima.

V 15:00 hodin se otec biskup na faře setkal s ekonomickou a pastorační radou. Otci biskupovi byli představeni jednotliví členové a ti pak přiblížili svou činnost ve farnosti.Otec biskup všem poděkoval za pomoc. Mimo jiné se probírala tato témata: pastorace a evangelizace, prodej semináře, malování kostela, oprava zvonu a hodin, fotografování v kostele, smysl ekonomické rady…

Otec biskup navštívil také kostel  sv. Františka, kde ho provedla paní Kleineidamová. Po té následovala v 17:00 hodin mše svatá v kostele sv. Kateřiny. V kázání otec biskup mluvil o svatém kříži. Syn člověka nepřišel, aby svět soudil, ale aby ho zachránil. Slavíme dnes svátek Povýšení svatého kříže. V 1. čtení jsme slyšeli, jak izraeliti chodili bez cíle, začali reptat proti Bohu a pak přichází trest – uštknutí hadem, symbol hříchu. Had má být vyvýšen na kůl a kdo se na něj podívá nezemře. Pán Ježíš byl ukřižován. Je to nekonečný projev Boží lásky k nám. Co máme udělat my? Umět se s láskou podívat na ten kříž a on mě pak uzdraví a dá jistotu. Podívat se na kříž a říci: „Pane Bože pomoz mi; díky ti Pane, že  jsi mě zachránil.“ Můj pohled na kříž pomáhá uzdravovat nejen mě, ale i společnost, ve které žijeme. My křesťané máme být solí a světlem světa, pokusit se uzdravit tento nemocný svět, to je náš úkol. Modleme se za společnost, ve které žijeme. Kříže jsou vidět skoro všude,  je třeba vyprosit, aby kříž přitáhl ještě ty, kteří nevěří. Ježíš je vyvýšen a všechno přitahuje k sobě. Pamatujme na všechny blízké, aby se nechali přitáhnout k té nekonečné lásce Boží.

Po mši svaté následovala beseda otce biskupa s farníky. Odpověděl  na 15 otázek a tak jsme se např. dozvěděli, že o.biskup má 230 kněží dohromady, v semináři 23 kluků, v konviktu 4, v Římě 2, vysvěceno je 7 novokněží. Nejoblíbenější jídlo jsou bramborové placky, ale také  křenová nebo koprová omáčka; má 4 sourozence, maminka stále žije; dnešní den prožil hezky, líbilo se mu u nás. Dále se vyjádřil k tématu restitucí, prodeje semináře, fotografování, k politické situaci, k reformě veřejných financí, celosvětové oteplování, jeho poslání v rámci biskupské konference.  Následovalo poděkování s kytičkou.

Po krátké večeři jsme otce biskupa a pana sekretáře svěřili do rukou řidičovi Petrovi, který je dovezl zpět na biskupství do Ostravy.

„Otče biskupe,  my Vám ještě jednou z celého srdce děkujeme za návštěvu v naší farnosti Vidnava, za povzbuzení, úsměv, modlitbu a požehnání. A protože jsme tady všichni růžencoví, tak každý den do věnce z růží přidáváme nejen Vás, ale i celou naši diecézi.“