Boží Tělo ve farnosti Kobylá, Černá Voda, Vidnava a Bernartice

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text:Marie G.,foto: MG, Vydáno dne: 25. 05. 2008

bozitelo_vidnava.jpg„Jsme omilostněni tím, že přicházíme ke svatému přijímání.“

V neděli 25.5.2008 jsme slavili při mši svaté Slavnost Těla a Krve Páně. Ve farnosti Kobylá, Černá Voda, Vidnava a Bernartice jsme se klaněli Pánu Ježíši a děkovali, že se s Ním můžeme setkávat ve svátosti Eucharistie.Jsme omilostněni tím, že přicházíme ke svatému přijímání. Kostel je domovem Boha, domovem Pána Ježíše v Eucharistii. Ve svatostánku se díváme na Ježíše, klaníme se a děkujeme za sílu lásky a dobra. Pán Ježíš se za nás obětoval, stal se obětí lásky a nyní nám žehná. „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má v sobě život“, proto je svaté přijímání  nutné k životu. Přijímejme jeho lásku a děkujme za tuto velikou milost… tak zněla slova v kázání našeho otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece.

Po mši svaté následoval výstav Nejsvětější Svátosti, korunka k Božímu milosrdenství a pak venku požehnání do čtyř světových stran. Zasvětili jsme Pánu Ježíši naše srdce a děkovali Mu, že  požehnal nejen nám, ale také naší obci, ve které žijeme.

„Človíčku ty, který přijímáš Pána Ježíše ve svatém přijímání jsi omilostněný, máš v sobě život,  máš bohatství věčné.“