Druhé setkání berušek na faře ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text:Marie G.,foto: MG, Vydáno dne: 15. 06. 2008

Berusky2.jpg„Berušky znázorňující nebe hned pokřtěnou berušku přijaly mezi sebe a to s takovou radostí!“

V pátek 13.-14. června 2008  se na faře ve Vidnavě setkaly holky, berušky (1.-9.třída). Berušky jsou sedmitečné, v naší církvi máme sedm svátostí a právě se svátostí křtu jsme se během našeho setkání seznámily. Ve 20:00 hodin jsme nacvičovaly  při kytaře písně ke mši svaté a ve 20:30 hodin nám otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec sloužil dětskou mši svatou, při které nám v kázání formou scénky vysvětlil, jak je důležitý křest v našem životě.Když se dítě pokřtí, stává se Božím dítětem, přichází k němu osobně Pán Ježíš, Panna Maria, andělé, svatí, kteří ho přijímají do rodiny a chrání ho před jakýmkoli zlem. Berušky znázorňující nebe hned pokřtěnou berušku přijaly mezi sebe a to s takovou radostí! Křtem se každý rodí do nového života, křtem se stáváme Božími dětmi. Nemusíme  se ničeho bát, celé nebe je stále s námi!

Po večeři jsme shlédly pěknou pohádku o veverkách, po které jsme pak nacvičovaly dvě divadelní hry. Jedna z her nás zavedla do doby, ve které žil Pán Ježíš. Zahrály jsme si příběh o Janu Křtiteli, který pokřtil Pána Ježíše  v řece Jordán a také radil ženám, celníkům, vojákům, jak mají správně žít. Druhá hra byla z dnešní doby, pojednávala o dvou kamarádkách, které se náhodně potkaly v parku i se svými malými dětmi. Jedna z kamarádek zjistí, že dítě té druhé se jmenuje Jakub Jan, a že právě včera byl pokřtěn ve farnosti Vidnava. Začne ji to zajímat a tak společně mluví o křtu. Najednou také touží  pokřtít své dítě, dovídá se o nutné přípravě na faře u kněze otce Miroslava. Druhý den ho navštíví i s manželem a kmotrou. Kněz připravuje rodiče, vypráví o křtu, k čemu slouží rouška, svíčka, jakou úlohu při křtu má kmotr, křest sepisuje a domlouvá další přípravné setkání. Po dvou měsících, když už jsou rodiče i kmotr připraveni, pokřtí o.Miroslav jejich dítě slovy: „Já tě křtím ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého.“ Holky berušky pečlivě nacvičovaly obě hry, věděly totiž, že v sobotu po mši svaté je zahrají pravému otci Miroslavovi a na to se moc těšily. Nechyběly pak  naše oblíbené noční hry, po kterých jsme nakonec i usnuly.

Druhý den v sobotu v 8:00 hodin jsme den přivítaly rozcvičkou a dobrou snídani. Po ní jsme vyráběly veselé berušky na kolíčku pro radost. V 10:00 hodin jsme se vydali s otcem děkanem na charitu na mši svatou mezi seniory, kteří nás vždycky  vidí moc rádi.

Po mši svaté jsme na faře zahrály divadelní hry o křtu našemu otci děkanovi, kterému se naše vystoupení moc líbilo! Zatleskal nám a řekl, že by nás klidně nechal v děkanské kanceláři úřadovat :- ) Křest bychom sepsaly a přípravu udělaly na výbornou.

Po dobrém obědě jsme soutěžily v družstvech venku před farou a snažily se tak získat co nejvíce bodů. Všichni dostaly dobrou čokoládku a vítězná skupinka navíc balíček bonbónů.

Ve 13:30 hodin jsme se s o.děkanem sešli v kostele sv. Kateřiny u výstavu Nejsvětější Svátosti, poděkovali jsme Pánu Ježíši za svátost křtu, za celé naše společenství berušek a pomodlili se litanie k Srdci Ježíšovu. Po svátostném požehnání nám otec děkan dal křížek na čelo  s přáním, ať se nám dobře daří o prázdninách, na které se už opravdu moc těšíme!