Rok sv. Pavla v děkanátě Jeseník - Bernartice u Javorníka

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Bernartice, Zdroj: Text:Marie G.,foto: MG, Vydáno dne: 01. 07. 2008

bernartice_pout.JPGSlavnostní zahájení roku sv. Pavla v naší diecézi  začalo vigilií 28. 6. 2008 19.30 v kostele sv. Pavla apoštola v Ostravě-Vítkovicích s otcem biskupem a následující den vyvrcholilo pontifikální mší svatou v katedrále v 9.30 hod. V našem děkanátě jsme slavili v neděli 29.6.2008 v Bernarticích slavnostní poutní mši svatou ke cti sv. Petra a Pavla a tak jsme zároveň zahájili tento milostivý rok. V 10:00 hodin jsme se modlili růženec světla a v 10:30 hodin začala mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Sešlo je více jak 100 věřících, přítomen byl také místní  pan starosta Ing. Mojmír Michálek.V kázání otec děkan připomněl slova svatého Otce Benedikta XVI., která zazněla při slavení prvních nešpor Slavnosti sv. Petra a Pavla dne 28. června 2007, v papežské bazilice sv. Pavla za hradbami. Šlo o úmysl věnovat rok svatému Pavlovi a připomenout tak symbolické dvoutisíciletí od narození apoštola národů. Tento rok byl skutečně zahájen 28. června 2008 a skončí 29. června 2009. V tomto  roce se zejména zaměříme:
• znovuobjevení postavy apoštola Pavla, jeho činnosti a velkých cest, zvláště podle podání sv. Lukáše ve Skutcích apoštolů,
• opětovnému čtení jeho četných listů adresovaných prvním křesťanským společenstvím,
• znovuprožití raného období naší církve,
• hlubšímu pohledu na Pavlovu bohatou nauku určenou pohanům a meditaci na jeho silnou spiritualitu víry, naděje a lásky,
• poutím směřujícím k jeho hrobu a na další místa s ním spojená,
• obnovení naší osobní víry a naší úlohy v dnešní církvi ve světle jeho učení,
• modlitbě a snaze o to, aby všichni křesťané nalezli „plnou jednotu všech údů Kristova mystického Těla“. Otec děkan také hovořil na téma: Dekret o odpustcích  URBIS ET ORBIS.

DECRETUM a o kostelích zasvěcených sv. Pavlu v naší diecézi:
Albrechtice u Českého Těšína - farní kostel sv. Petra a Pavla
Bernartice u Javorníka - farní kostel sv. Petra a Pavla
Fulnek - filiální kostel sv. Petra a Pavla v Děrném
Hněvošice - farní kostel sv. Petra a Pavla
Hradec nad Moravicí - farní kostel sv. Petra a Pavla
Jistebník - farní kostel sv. Petra a Pavla
Kružberk - filiální kostel sv. Petra a Pavla
Lichnov u Nového Jičína - farní kostel sv. Petra a Pavla
Nové Těchanovice - filiální kostel sv. Petra a Pavla ve Starých Těchanovicích
Opava – Jaktař - farní kostel sv. Petra a Pavla
Ostrava – Vítkovice - farní kostel sv. Pavla apoštola
Vražné - farní kostel sv. Petra a Pavla
Po svátostném požehnání se všichni poutníci sešli na společném posezení v domě česko-německého přátelství v Bernarticích, kde místní farníci přichystali bohaté pohoštění.