Modlitební setkání "nejen" seniorů ve farnosti Vidnava

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text:Marie G.,foto:MG, Vydáno dne: 18. 07. 2008

seniori072008.JPG„Pane Ježíši, jako jsi obrátil Šavla v Pavla, prosím obrať i mého kamaráda, přítele, dítě, maminku, babičku, tatínka…“

Ve čtvrtek 17. července 2008 jsme se sešli s otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě na modlitebním setkání, které začalo v 16:30 hodin růžencem světla.V 17:00 hodin jsme slavili mši svatou, při které nám o. děkan v homilii vysvětlil, jak je potřebný odpočinek. My všichni, kteří pracujeme, jsme unavení, obtíženi břemeny, máme přijít za Pánem Ježíšem, sednout si k jeho nohám, nic neříkat, neřešit, nechat jeho působit a čerpat milosti z Boží pokladnice. Příkladem je nám Marta a její sestra Marie, která dokázala vyvnímat okamžik Boží přítomnosti, sednout si k Ježíšovým nohám a naslouchat, zatímco její sestra Marta pracovala, obsluhovala. My jsme dnes také přišli, abychom si jen sedli Ježíšovi k nohám, naslouchali jeho slovu a přijímali odpočinutí. Ježíš je teď s námi, skrze nás může pracovat a konat  zázraky Boží lásky.

U svatého přijímání jsme při kytaře zpívali píseň „Vzácný jsi, pro mě Pane můj“.

Po mši svaté nám otec děkan z Písma svatého přečetl o obrácení svatého Pavla. Pak následovala katecheze o sv. Pavlovi, který ve svém životě hájil vše Boží. Pavel zažil duchovní svět, který pak hlásal všem lidem, důvěřoval Ježíšovi, žil jenom jeho láskou. Nyní slavíme rok sv. Pavla, rok plný milostí a zázraků. Obracejme se na něj s důvěrou a prosme Pána Ježíše: „Jako jsi obrátil Šavla v Pavla, prosím obrať i mého kamaráda, přítele, dítě, maminku, babičku, tatínka…“

Po povzbudivé katechezi následoval výstav Nejsvětější Svátosti, litanie ke sv. Petru a Pavlu, korunka k Božímu milosrdenství, zásvětná modlitba k Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

Na závěr setkání jsme se pomodlili křížovou cestu a svěřili všechny naše blízké, celý náš děkanát Jeseník do rukou Pána Ježíše a Panny Marie. Od otce děkana jsme dostali křížek na čelo a také nechybělo poděkování s kytičkou. Měli jsme pak možnost jít ke svátosti smíření. Celé naše setkání skončilo v 19:30 hodin.