Faru ve Vidnavě už podruhé navštívil kněz z Filipín a z Indonésie

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text:Marie G.,foto: MG, Vydáno dne: 19. 07. 2008

Romi.jpgVe druhém červencovém prázdninovém týdnu navštívil už podruhé naši faru ve Vidnavě kaplan otec Romi Maypa, rodák z Filipín a  otec Laurentius Lemdel  z Indonésie. Děti, které tráví týden na naší faře prázdniny měly z tohoto setkání radost. Otec Romi se už sedm let učí polsky, umí anglicky, filipínsky, trochu  španělsky, francouzky. Nyní už druhým rokem působí ve farnosti  Matky Boží Bolestné v Nyse jako kaplan. Učí náboženství, umí hezky hrát na kytaru, což nám všem ukázal, zazpívali jsme si polsko české písničky. Děti na tato setkání jen tak nezapomenou, zažily spoustu legrace. Nechyběla pak prohlídka kostela sv. Kateřiny a modlitba u svatostánku. V příštím týdnu se s otcem děkanem a farníky chystáme na návštěvu do Nysy, kam jsme pozváni.Ještě bych chtěla napsat jednu zvláštnost: na jednom setkání se mi velmi líbila písnička, kterou mladí hráli při svatém přijímání. Slova té písničky jsem si ve zpěvníčku, který nám byl rozdán, odvezla domů. Snažila jsem se k té písni sehnat noty, akordy, abych se ji mohla naučit, ale nedařilo se… vzdala jsem to a natisknutý text po měsíci vhodila mezi papíry na spálení. Ten den přijel otec Romi za dětmi, při povídání se zmínil, že hraje na kytaru, kterou měl v autě. Poslala jsem ho pro ni ze zvědavosti, chtěli jsme, aby nám zahrál a zazpíval. Přinesl také polský zpěvníček. A najednou začal hrát, hrát melodii, která mi byla povědomá, která ke mně mluvila..ano, byla to ta píseň, jen v polské řeči. Ihned jsem běžela pro zmačkaný papír s českými slovy, dopsala akordy a naučila se ji hrát. Další neděli ji zahrajeme a zazpíváme  při mši svaté. Chce to  příště  trpělivost, protože ona  růže přináší : -)