Modlitební setkání "nejen" seniorů ve Vidnavě - 18.9.2008

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text:Marie G.,foto:MG, Vydáno dne: 19. 09. 2008

dekan_mirek.jpg„S láskou přijmi a obejmi svůj kříž, který Ti Pán dává“

Každý třetí čtvrtek v měsíci se pravidelně koná ve Vidnavě modlitební setkání nejen seniorů, ale všech, kteří se s námi chtějí modlit, děkovat, chválit a prosit. 18. září 2008 jsme se opět setkali v kostele sv. Kateřiny spolu s naším otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem, který je naším dobrým pastýřem a s láskou se o nás stará.V  16:30 hodin jsme se společně modlili růženec světla a v 17:00 hodin slavili mši svatou. V homilii otec Miroslav mluvil o kříži, který nám Pán dává. Máme s láskou, ze srdce přijmout a obejmout tento kříž života.

Po mši svaté následoval po krátké přestávce výstav  Nejsvětější Svátosti, modlili jsme se litanie k Srdci Ježíšovu a zasvětlili svá srdce.

Po svátostném požehnání jsme procházeli křížovou cestu, při které jsme prosili za odpuštění všech našich hříchů.

Naše modlitební setkání bylo ukončeno v 19:00 hodin kytičkou růží pro otce děkana  a křížkem na čelo.

Otec děkan všechny pozval na další modlitební setkání, které se uskuteční třetí čtvrtek v měsíci říjnu tentokráte v Bernarticích  v kostele sv. Petra a Pavla, kde můžeme získat plnomocné odpustky díky roku sv. Pavla. Všichni jste zváni, přijeďte se s námi modlit, děkovat, chválit, přijímat odpuštění, pokoj a Boží lásku do srdcí.