Pouť k Panně Marii v Hukovicích

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text:Marie G.,foto:MG, Vydáno dne: 21. 09. 2008

Hukovice.jpg„Panna Maria na křížové cestě dokázala svému synovi dodávat sílu ke kalvárii a dnes ji dává nám.“

V neděli 21.září 2008 jsme si při pouti v Hukovicích připomněli narozeniny Panny Marie a to modlitbou růžence a v 10:30 hodin  slavnostní mší svatou,  kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Hudbou a zpěvem nás provázela skupina Altvater duo.V homilii o. děkan mluvil o přijetí boží vůle do našich životů. Příkladem je nám právě Panna Maria, která byla napojena na živého Boha. Na křížové cestě dokázala svému synovi dodávat sílu ke kalvárii a dnes stojí při nás a pomáhá nám, abychom  vytrvali na naší životní cestě. Nejhorší je myslet jen na sebe, obětujme se  ve prospěch druhého, vzájemně si pomáhejme, chraňme naše manželství, rodičovství… U křížové cesty v jednotlivých zastaveních vnímejme pomoc Ježíšovu, někdy nemusíme mluvit, stačí vnitřním způsobem naslouchat a přijímat sílu k životu.  Nebojujme se svým manželem, manželkou, dětmi, sourozenci, stejně nic nevybojujeme, objímejme s Ježíšem, s Marií naše malé křížky. Je potřeba přijmout a obejmout svůj kříž  jako Panna Maria a náš Pán Ježíš.

Po mši svaté nám skupina Altvater duo zahrála pěkné písně pro radost. Poutníci pak před kostelem ochutnali výborné koláčky.