Třetí setkání berušek na faře ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text:Marie G.,foto:MG, Vydáno dne: 12. 10. 2008

berusky_rijen08.JPG„Život náš je ukryt v desateru Božích přikázání, které chceme milovat a ctít“

Ve dnech 10.-11.10.2008 se konalo třetí setkání berušek na faře ve Vidnavě, které probíhá pod záštitou našeho otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece. Berušky jsou sedmitečné, v naší církvi máme sedm svátostí. O křtu víme skoro vše, ale co nám říká svátost smíření? Jak se zpovídat a jaké hříchy vyznávat? Kdo byl Mojžíš a co pro nás znamená desatero? To bylo téma našeho třetího setkání.Sešli jsme se v pátek ve 20:00 hodin na faře. Po kratičkém seznámení jsme se při kytaře naučili novou píseň „Vzácný jsi pro mě Pane můj.“

Berušky pak dostaly texty dvou her. Jedna pojednávala o Mojžíšovi, kterému Bůh svěřil desatero Božích přikázání. Každá beruška znázorňovala jedno přikázání. Druhý příběh je z dnešní doby. Týká se 13leté Jany, která neposlouchá své rodiče, lže  a ubližuje jim. Nakonec si uvědomí své hříchy a začne jich litovat. Navštíví ve svátosti smíření kněze Miroslava a vyzpovídá se. Při rozhřešení přichází Pán Ježíš a všechny hříchy v podobě nalepených lístečků po těle Jany odebírá. Jana má opět čisté srdce, má radost, objímá maminku i tatínka. Berušky obě hry pečlivě nacvičovaly.

Mezitím naši mladí animátoři si pro všechny připravili  pár krátkých příběhů o hříchu (neposlušnost vůči rodičům; sobectví; kouření cigaret, vstávání v neděli na mši svatou…) Pak každá skupinka zahrála ostatním svůj příběh. Díky tomu berušky už ví, co je hřích a jak se zpovídat. Vědí, že ve svátosti smíření k nám přichází samotný Pán Ježíš, který bere na sebe naše hříchy a odpouští.

Po večeři jsme shlédli animovanou pohádku a pak hráli naše oblíbené hry. Před spaním jsme Bohu poděkovali za celý den společnou večerní modlitbou.

V sobotu nás čekala rozcvička, ranní modlitba a po snídani jsme pomáhali při vaření oběda. Připravili jsme výborný ovocný salát a těstoviny se salámem a kečupem.

V 10:00 hodin jsme se vydali na charitu mezi seniory, kde se konala mše svatá, kterou celebroval kaplan pro mládež P. Mgr. Jozef Florek. V kázání mluvil o Boží vůli.

Po mši svaté následovala na faře krátká katecheze o. Jozefa na téma svátost smíření, při které  jsme použili kresbu kříže na tvrdý papír.

Po dobrém obědě jsme  v kostele u výstavu Nejsvětější Svátosti Pánu Ježíši za naše setkání poděkovali při kytaře slovy „Tebe mám, tebe mám rád.“

Po svátostném požehnání nás na farní zahradě čekala hodinová beruščí soutěž o ceny, při které jsme si v běhu znovu procvičili desatero Božích přikázání, neboť to jsou důležitá pravidla pro celý náš život.