Do Vidnavy, na děkanskou konferenci otevřenou pro farníky, přijel P. ThLic. Jan Larisch

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text : Marie G., foto : MG, Vydáno dne: 07. 11. 2008

P.Larisch.jpgVe čtvrtek 6.11.2008 se v rámci pravidelného setkávání kněží i pastoračních asistentů děkanátu Jeseník ve Vidnavě konala společná mše svatá v kostele sv. Kateřiny, která začala v 9:30 hodin. Hlavním celebrantem této mše svaté, která byla obětována za všechny věrné zemřelé, zvláště za zesnulé kněze, byl otec Jan Larisch. Přítomni byli kromě všech kněží také farníci z Vidnavy i z okolí.Po mši svaté se kněží i laici přemístili na charitu pokojného stáří mezi seniory, kde se konala pro všechny hodinová přednáška otce Jana Larische na téma: „Pronásledování katolických kněží v době nacismu na území ostravsko-opavské diecéze s důrazem na P. Richarda Henkese, kandidáta blahořečení.“ Richard Henkes byl kněz řádu Palotinů, narodil se 26.5.1900 v Ruppachu. Postavil se jednoznačně proti národněsocialistickému názoru a odvážně a důsledně stál na katolických principech v době nacismu. 10.7.1943 byl poslán do koncentračního tábora v Dachau. Když se v táboře rozšířil tyfus,/ konec války byl na dosah/, otec Richard se hlásí dobrovolně na blok č.17, kde byli izolováni ti, kteří onemocněli touto infekcí. Ve službě smrtelně nemocným a umírajícím se nakazí. Umírá 22.2.1945. V Německu i v českých zemích se věřící modlí za jeho blahořečení.

Otec Jan na závěr všem přítomným rozdal krátký životopis P. Richarda Henkese a nabídl brožurky a CD. Za pěknou  přednášku jsme poděkovali potleskem a kytičkou. Jak řekli farníci otci děkanovi, přednáška byla věcná a podaná způsobem, který si udržel pozornost, myšlenky neutíkaly jinam. Zároveň otec Jan povzbudil a vlil naději do přítomného života.

Otec děkan pak kněze pozval na oběd do charitní jídelny. Po obědě pokračovalo kněžské společenství při kávě na faře.

Poděkování patří také pastoračnímu asistentu Martinovi Grabarczykovi, který celé setkání byl pravou rukou otci Janovi nejen u mše svaté, ale také na charitě při obsluze počítače během přednášky.