Proběhlo třetí setkání biřmovanců na faře ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: kancelář děkanství, Vydáno dne: 17. 11. 2008

dekanat.jpgV sobotu 15.11.2008 se na faře ve Vidnavě konalo setkání biřmovanců pod vedením otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece. Po společné modlitbě v kostele sv. Kateřiny otec děkan s biřmovanci probral téma: svátost biřmování / Duch svatý ve Starém zákoně a Novém zákoně, dvě tradice východní a západní, znamení a obřad biřmování, slavení biřmování,účinky biřmování, kdo může přijmout tuto svátost, kdo uděluje biřmování/. Biřmovanci také obdrželi knižečku s otázkami a odpověďmi: Katechismus pro biřmovance, kde je zároveň i několik testů, ve kterých si mohou prověřit svoje znalosti...Další společné přípravné setkání bude v sobotu 20.prosince 2008. Individuální modlitební setkávání ve skupinkách během měsíce po domluvě.

Biřmování se bude konat 21.11.2009 ve Vidnavě. Bližší informace: Děkanská kancelář,
tel. 584 452 897 nebo mobil 731 625 695, marie@ruzenec.cz