Modlitební setkání seniorů ve farnosti Vidnava - leden 2009

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: text : Marie G., foto : MG, Vydáno dne: 16. 01. 2009

seniori11.jpg„Synu, odpouštějí se ti hříchy…“

Ve čtvrtek 15.1.2009 se konalo pravidelné měsíční modlitební setkání „nejen“ seniorů v naší farnosti Vidnava. V 16:30 hodin jsme se v kostele sv. Kateřiny modlili růženec a v 17:00 hodin otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec celebroval mši svatou, která byla  obětována za politiky, státníky a za celý svět.V homilii otec děkan mluvil o Pánu Ježíši, který dříve než uzdravil ochrnulého, odpustil mu hříchy. Spousta z nás prosí jen za pozemské věci, chceme být zdraví, úspěšní, majetní…Málo se zabýváme duchovními věci, rádi posuzujeme a odsuzujeme. Jak je důležité umět odpouštět, povzbuzovat, přát každému dobro. Zkusme obrátit své myšlení a prosit Boha o odpuštění a Boží požehnání. Je potřeba každodenní modlitbou objímat politiky, státníky a celý svět.

Po mši svaté následoval výstav Nejsvětější Svátosti a svátostné požehnání. Pak naše setkání pokračovalo na faře v jídelně, kde u teplého čaje jsme s o. děkanem shlédli v roce svatého Pavla zajímavý dokument o cestách tohoto světce. 

Setkání bylo zakončené v 19:00 hodin vzájemným křížkem na čelo.