Ve Vidnavě se konal obřad pověření sestry Kateřiny k podávání sv. přijímání

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text : Marie G., foto : MG, Vydáno dne: 25. 02. 2009

Katerina_1.jpgSestra Kateřina-Mgr. Lenka Klosová-byla pověřena biskupstvím ke službě mimořádného udělovatele svatého přijímání v našem děkanátu pro službu seniorům v domovech důchodců, charitních zařízeních, LDN, nemocnici i v domácnostech. V neděli 22.2.2009 ve Vidnavě se ve mši svaté konal slavnostní obřad. Např. zazněla otázka otce děkana: „Chcete přijmout službu podávat bratřím a sestrám tělo Páně jako službu církvi a chcete při podávání eucharistie zachovat svědomitě všechnu péči a úctu?“ Sestra Kateřina odpověděla: „chci“ Následovala žehnací modlitba otce děkana  a předání dekretu z biskupství.