Děkanátní postní setkání dětí na faře ve Vidnavě - březen 2009

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text : Marie G., foto : MG, Vydáno dne: 22. 03. 2009

Berusky2.jpg„Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží“

Ve dnech 20.-21.3.2009 se konalo pravidelné děkanátní setkání dětí na faře ve Vidnavě, které probíhá pod záštitou  otce děkana, kaplana pro mládež, pastoračních asistentů a animátorů. Děti prvních až devátých tříd se setkaly, aby se dozvěděly něco více o postní době.Hned po příjezdu na faru byly  rozděleny do třech skupin podle věku a pak procházely třemi místnostmi, ve kterých byl pro ně přichystán program. Pomocí biblických obrázků  si povídaly o postní době, o půstu, velikonocích a také soutěžily o ceny v biblické kartičkové hře. Mohly tak získat trička a sladkosti. Po večeři  shlédly animovanou pohádku a pak nechyběly naše oblíbené noční hry.

V sobotu po snídani za námi přijela řeholní sestra Kateřina z Bílé Vody, která s dětmi vyráběla křížky se srdíčkem, do kterého děti vpisovaly  biblický postní text. Po nácviku písní se pak  vydaly do charity mezi seniory na mši svatou, kterou celebroval kaplan pro mládež P. Mgr. Jozef Florek, který v kázání mluvil o pomlouvání. Vysvětlil  dětem, že se pomlouvat nesmí, když máme něco proti svému bližnímu, mluvme s ním nebo se za něj modleme. Soudit člověka bude jednou Bůh.

Po mši svaté děti prošly pokoje v charitním domově  a předaly babičkám a dědečkům vyrobený křížek se srdíčkem pro radost.

Na faře se mezitím vařil oběd: kuřecí nudlová polévka a dětská krupice. Všichni jsme si pochutnali.

Po obědě následovala soutěž s názvem „Postní šifra“. Děti dostaly biblický zašifrovaný text, který musely rozluštit. Aby k němu získaly písmenka, musely soutěžit v různých hrách. Všechny pak čekala sladká odměna.

Na závěr našeho setkání jsme se společně pomodlili křížovou cestu v kostele sv. Kateřiny, při které jsme poděkovali Pánu Ježíši a Panně Marii za naše setkání.