Velikonoční modlitební setkání seniorů ve Vidnavě - duben 2009

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text : Marie G., foto : MG, Vydáno dne: 18. 04. 2009

Miroslav.JPGVe čtvrtek 16. dubna 2009 se v naší farnosti Vidnava konalo pravidelné modlitební setkání  seniorů. Sešli jsme se v kostele sv. Kateřiny v 16:30 hodin, kde jsme se společně modlili slavný růženec. V 17:00 hodin písní „Aleluja“ začala  mše svatá, kterou celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec,  který kázal o vzkříšení Krista a o Ježíšově oslaveném těle. Po mši svaté následoval výstav Nejsvětější Svátosti, litanie k Srdci Ježíšovu, adorace, zásvětná modlitba a svátostné požehnání.