Modlitební setkání seniorů s o. děkanem ve farnosti Vidnava

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text : Marie G., foto : MG, Vydáno dne: 22. 05. 2009

Miroslav.JPG"Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu“

Ve čtvrtek 21. května 2009 na Slavnost Nanebevstoupení Páně se v naší farnosti Vidnava konalo pravidelné modlitební setkání „nejen“ seniorů. V kostele sv. Kateřiny v 16:30 hodin jsme se společně modlili slavný růženec a v 17:00 hodin písní „Vstoupil Pán v slávu nebeskou“ slavili mši svatou, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec.V homilii otec děkan mluvil o Pánu Ježíši, který vstoupil do nebe a zasedl po Boží pravici. Pro nás je tento den plný milostí a zázraků. Pán Ježíš se vrátil domů a nechal nám dveře otevřené. Naším posláním je jít po jeho cestě a dojít tak do Božího království.

Po mši svaté jsme se u výstavu Nejsvětější Svátosti modlili litanie k Srdci Ježíšovu a zasvětili Jemu svá srdce. Po svátostném požehnání následovaly litanie k Panně Marii.