Pouť ke sv. Františku ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text : Marie G., foto : MG, Vydáno dne: 05. 10. 2009

Frantisek.JPG„Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“

V neděli 4.10.2009 se v naší farnosti Vidnava konala pouť ke sv. Františku, kterému je zasvěcený náš druhý kostel. V 9:30 hodin jsme se modlili růženec a v 10:00 hodin za zpěvu varhanní písně ke sv. Františku začala slavnostní  mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr.Miroslav Kadlec.V delší homilii otec děkan navázal na evangelium, ve kterém nám Pán Ježíš říká: „Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk. Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" Otec děkan připomněl rozvodovost dnešního světa, kdy muž nebo žena opouští své manželství.  Vysvětlil nám rozdíl mezi zákony lidskými a Božími.  Rozdíl mezi nimi je ten, že předpisy lidské se mohou kdykoli změnit, zato Boží zákon -  to je kotva, je o Bohu, který když něco vyhlásí tak to platí,  zákon neměnný, trvanlivý a je na člověku, jestli se bude podle něj řídit. Otec děkan nás všechny vyzval, abychom při této pouti znovu přijali s pokorou Boží zákony  a prosili Boha na přímluvu sv. Františka a andělů strážných o sílu, věrnost do života našeho i našich blízkých. V závěru kázání také připomněl blížící se svátek Panny Marie Růžencové a důležitost modlitby růženců, které řeší  pozemské starosti, bolesti, víru…

U svatého přijímání zazněla kytarová píseň „Boží láska je jako slunce, ta je vždycky všude přítomná.“

V závěru mše svaté jsme se modlili u výstavu Nejsvětější svátosti litanie ke svatému Františkovi, zazpívali Te Deum a po svátostném požehnání naplněni, posilněni Boží přítomností se rozešli do svých domovů.