Svatá Hedvika-patronka ostravsko-opavské diecéze

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text : Marie G., foto : MG, Vydáno dne: 18. 10. 2009

Hedvika.JPGV pátek 16.10.2009 v 16:30  jsme v naší farnosti Vidnava oslavili svátek patronky naší diecéze sv. Hedviky modlitebním společenstvím-mariánským večeřadlem. Před obětní stůl jsme umístili sochu této vzácné světice, která byla za pozemského života  vévodkyní. Otec děkan nás v kázání seznámil s životem svaté Hedviky, která jako dívka vyrůstala v klášteře, ve dvanácti letech byla provdána za Jindřicha I. a o rok později mu porodila první z pozdějších sedmi dětí…Žila ve velmi šťastném manželství až do smrti. Celý svůj život věnovala blahu svého lidu, zakládala nemocnice, ošetřovací ústavy a klášter cisterciaček, kde byla abatyší její dcera, jediné z dětí, které Hedvice zbylo. Lidé ji měli rádi. Nosila skoro stejné oblečení jako služebné, i v zimě chodila z kajícnosti bosa, jedla jen obyčejné jídlo a stále sebou měla 13 chudých, kterým rozdělovala to, co bylo určeno jí jako vévodkyni. Brzy po smrti byla svatořečena.

Po mši svaté jsme pokračovali modlitbou růženců, které byly obětované za naši diecézi a náš děkanát. Společenství modlitby bylo zakončeno vzájemným křížkem na čelo.