Poutní mše svatá ke sv. Hedvice na Charitě ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: MG, Vydáno dne: 18. 10. 2011

Hedvika.JPGV úterý 18. října 2011 byla sloužena mše svatá ke cti svaté Hedviky na Charitě ve Vidnavě. Mši svatou celebroval otec děkan, který před jejím začátkem se spolu s přítomnými pomodlil růženec, který společně se mší svatou obětoval za naši diecézi, která v těchto dnech slaví své 15. výročí, za našeho otce biskupa a také za všechny zaměstnance a klienty Domova pokojného stáří ve Vidnavě.V kázání otec děkan mluvil o svaté Hedvice, která se obětovala pro druhé a svou pomocí bližnímu prokazovala Boží lásku a milosrdenství. I my máme stejnou možnost jako sv. Hedvika. Pomáhejme svým bližním a své stáří, nemoci, bolesti i radosti předávejme každý den v modlitbě Pánu Ježíši a Panně Marii.