Boží Tělo ve farnostech otce děkana

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 11. 06. 2012

bozitelo_vidnava.jpgV neděli 10.6.2012 a v sobotu 9.6.2012 jsme při mši svaté oslavili Slavnost Těla a Krve Páně. Ve farnostech otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece  (Černá Voda, Kobylá, Bernartice, Vidnava) jsme přijímali Pána Ježíše pod způsobou chleba a vína, klaněli se před Nejsvětější svátosti Oltářní a v průvodu kolem čtyř kostelů otec děkan s monstrancí žehnal do všech  světových stran. Vzdávali jsme chválu Pánu Ježíši v Eucharistii, sypali před něj květiny, zpívali a modlili se desátek „který ustanovil eucharistii.“