Při pouti ve Vidnavě jsme sv. Františka prosili za naše rodiny

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text : Marie G., foto : MG, Vydáno dne: 10. 10. 2012

Frantisek_1.jpgV neděli 7.10.2012 na svátek Panny Marie Růžencové jsme v naší farnosti Vidnava oslavili svátek sv. Františka z Assisi, u kterého nejvýraznějším rysem  byla láska ke Kristu a hluboké prožívání všeho, co bylo spojeno s tajemstvím jeho vtělení a lidství. Po modlitbě slavného růžence začala v 10:30 hodin poutní mše svatá v kostele sv. Františka, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Kostelem zněla píseň „Svatý Františku my k tobě lkáme….Za lid svůj oroduj sv. Františku.“V homilii otec děkan rozebíral evangelium: „ Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk'. Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" Otec děkan se dotknul bolesti dnešních manželských rozluk, kdy lidé opouštějí své partnery a nedodržují to, co před Bohem své ženě, svému muži slíbili. Zdůraznil věrnost, charakter, sliby, čestnost… Člověk má být rovný sám před sebou, žít tak, aby se sám sobě mohl podívat do očí.  Příkladem je nám sv. František, který byl věrný svému poslání, celým srdcem i myslí sloužil Bohu až do poslední hodiny. Svým životem, věrností, charakterem probouzel ve svých bratrech a v ostatních lidech lásku k Bohu a ochotu k vzájemnému smíření. Šířil mezi lidmi poselství Kristova pokoje, lásky a dobra.  

Po závěrečném požehnání jsme zazpívali Panně Marii Růžencové mariánskou píseň „Slyš jaký to nad řekou jásot a ples…“  Všichni pak ochutnali před kostelem výborné koláčky.