Postulace kanonizačního řízení služebnice Boží Matky Vojtěchy Hasmandové SCB

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: kancelář děkanství, Vydáno dne: 19. 10. 2012

Vojtecha.jpgVážený pane faráři,

srdečně Vás zdravím z Říma z Nepomucena. Jako postulátorka procesu služebnice Boži Matky Vojtěchy Hasmandové, Vás chci seznámit s některými aktivitami s ní spojenými. Za pár dnů se otevře v Římě Rok víry, a jubileum příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. V rámci těchto celocírkevních a slovanských slavností se přiblížilo také jubileum služebnice Boží Matky Vojtěchy Hasmandové, která působila ve Vidnavě po propuštění z vězeni, v létech 1960 - 1970, kdy byla zvolena generální představenou boromejek.Matka Vojtěcha bude mít 21.1. 2013 25 let od smrti a v dalším roce by se 25.3.2014 dožila sto let. Připravujeme k této příležitosti „Jubilejní rok Matky Vojtěchy“ a chceme, vedle jiných aktivit s tím spojených, uspořádat putovní výstavu o jejím životě a působení, na místech, spojených s jejím životem a s působením našich sester s názvem „Statečný svědek víry“.

V listopadu roku 1996, byl v Brně na biskupství zahájen biskupem Vojtěchem Cikrlem beatifikační a kanonizačni proces. Ten byl v roce 2004 převezen do Říma a před třemi roky, 4.11.2009 předán ke zhodnocení na Kongregaci pro kauzy svatých ve Vatikánu. Nyní se chystáme otevřít proces nad uzdravením.

10.září tohoto roku byl v Prachaticích posvěcen dům pro pacienty s Alzheimerovou chorobou, který nese název Domov Matky Vojtěchy, je v něm umístěna trvalá výstavka o ní. V rámci roku víry se na Velehradě také připravuje panel se všemi svědky víry, tedy i s Matkou Vojtěchou.

Vedle této aktivity chceme uspořádat konferenci o životě a působení Matky Vojtěchy v roce 2013, pod záštitou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho, vydat knihu z období věznění, a rozšířit vebové stránky. Nyní jsou základní informace o ní na www.boromejky.cz.

Chci Vás s touto aktivitou seznámit a zároveň poprosit o radu na koho se obrátit, abychom mohly uspořádat zmíněnou putovní výstavu pro farnost i pro město. Budu psát i pani starostce Evě Pavličíkové. Psala jsem i na biskupství, abych je s touto aktivitou seznámila.

Pokud bude třeba cokoliv domluvit a také protože nemohu přijít osobně, místo mě by přišla sestra Alena Bártová, která je členkou generální rady a má tuto oblast na starosti.

Upřímně předem děkuji.

SM. Remigie Anna Češíková SCB
Řím 4.10.2012

Naskenovaný dopis v jpg: 1.list, 2.list.,