Štědrý den ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 31. 12. 2012

vidnava_kostel.jpg24. prosinec, den štědrý, přivítal v pravé poledne občany Vidnavy na náměstí, kde se konalo hudební vystoupení pod vedením Mgr. B. Holiše. Při této příležitosti se u vánočního stromu rozdávalo betlémské světlo, které si lidé odnášeli nejen domů, ale také ho přinášeli na hřbitov k hrobům svých blízkých, na které jsme tento den obzvlášť vzpomínali.


Půl hodiny před půlnoční mši svatou si Vidnavská schola připravila v kostele sv. Kateřiny pásmo koled, nechyběla hra na varhany, klávesový nástroj, triangl, flétnu a také v písních zněla radost z narozeného Ježíška, který tento den zapaloval lidská srdce. 

Otec děkan nazval tuto radostnou noc nocí Dítěte. Apeloval na rodiče, aby chránili své děti před zlem, sobectvím a kladl důležitost na rodinnou atmosféru, kterou dítě nasává a v ní vyrůstá. Má být obalováno do lásky, vnímat otevřené dveře od svých rodičů, má být vedeno k zodpovědnosti, samostatnosti a přitom cítit bezpečí i oporu od své rodiny. Otec Miroslav také přiblížil život Božího Syna a jeho rodiny, která je nám příkladem svatosti. 

Po mši svaté si lidé vzájemně přáli radostné a požehnané svátky, scházeli se u Betléma, společně se modlili a klaněli narozenému Dítěti.