Bílé Velikonoce a velikonoční koncert ve Vidnavě ukončil výstavu Matky Vojtěchy

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 02. 04. 2013

Otec děkan při nejslavnostnějším nedělním dni, kdy slavíme Zmrtvýchvstání Páně, na začátku mše svaté s úsměvem přivítal slovy sv. Františka „sestřičku zimu“, která nás nečekaně překvapila. Vždyť bílá barva nám symbolizuje Zmrtvýchvstání. Je čistá, zářivá, neposkvrněná. Nejen nažehlené bílé ubrusy v kostele na oltářích, bílý ornát, ale také bílé svíce, květiny, bílá hostie…to vše nám dávalo radost a naději, že i my můžeme následovat vzkříšeného Pána Ježíše a mít bílou čistou duši bez hříchu, protože právě to je tou největší radostí samotného Boha i radostí naší.


V neděli 31.3.2013 v 17:00 hodin jsme v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě ukončili výstavu Matky Vojtěchy velikonočním koncertem. Účinkoval pěvecký sbor Karla Ditterse Jeseník pod vedením Anny Beťákové a Petra Tučníka. Zaznělo 16 krásných skladeb, jako např. Largo, Ave Maria, Panis Angelicus, Zdráva buď Maria, Už z hor… Přítomna byla také paní starostka Mgr. Eva Pavličíková, která pěveckému sboru poděkovala kyticí lilií. Návštěvníci si mohli naposledy prohlédnout výstavu Matky Vojtěchy, která byla pro nás povzbuzením. Zvláště její slovo na cestu v malém košíku vždy každému ukázalo směr a přesně trefilo situaci, ve které se nacházeli. 

A nechybělo také velikonoční pondělí, ke kterému patří mše svatá, pomlázka, vajíčka, sladkosti…. Otec děkan místo pomlázky chtěl použít koulovanou díky bílému sněhu, když si pak ale spočítal, že přeci jenom těch žen má v kostelích mnoho, raději si vzal osvědčený proutek a vykoledoval si tak čokoládová vajíčka i jiné dobroty. Otec Miroslav nezapomněl navštívit oba charitní domy ve Vidnavě a po mši svaté udělil svátost pomazání nemocných. 

Bílé Velikonoce byly radostné, daly nám novou sílu a naději. Od srdce jsme při mši svaté zpívali Aleluja, Ježíš žije! Vzkříšený Pán Ježíš touží, aby naše duše byla bílá, čistá, neposkvrněná, prozářená. Děkujeme za bílý sníh, který nám to znovu připomněl. A jak říká Matka Vojtěcha: „Na každém z nás záleží, jak se budou utvářet dějiny světa. Bůh touží po naší spolupráci. Nespokojujme se s průměrem! Nechme se formovat Duchem svatým.“