Oslavy sv. Floriana ve Velké Kraši

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 07. 05. 2013

V sobotu 4.5.2013 ve 13:00 hodin jsme se setkali v kapli sv. Floriánka ve Velké Kraši na pouti, při které jsme děkovali a zároveň prosili o novou sílu ke službě. A to nejen místní hasiči i ze sousedního Polska ve slavnostních uniformách, ale také my všichni, neboť posláním každého člověka je sloužit Bohu a bližnímu svému. A právě toto poslání nám otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec připomenul ve své homilii.


Máme v modlitbách děkovat za ty, kteří se o nás starají a nabízejí pomocnou ruku. Být vděční, že i my pracujeme a pomáháme tam, kde je třeba. Služba lásky a oběti se netýká jen hasičů, kteří nasazují své životy pro druhé. My všichni máme naplno sloužit a rozdávat lásku okolo sebe, předávat Ježíšův pokoj, který nám zde na zemi zanechal. Všímat si potřeb druhých kolem nás a přiložit ruce k dílu. V modlitbě nezapomenout děkovat za pomoc Boží, které se nám stále dostává a prosit o pevnou víru a sílu vytrvalosti. Sv. Florián ve svém pozemském putování šel touto cestou oběti, lásky, soucitu, porozumění a nyní se za nás přimlouvá v nebi.  

Hudbou a zpěvem nás při mši svaté doprovázel bývalý rodák pan Ing. Josef Berčík, přítomna byla také paní starostka obce Velká Kraš paní Vlasta Kočí. A protože tento den byl významný zejména pro hasiče, neboť jejich patronem je  sv. Florián, oslavy pokračovaly zvesela i po mši svaté a to soutěží na místním hřišti „O putovní pohár starostky obce Velká Kraš“.