Hosté z Německa v kostele svaté Kateřiny

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 21. 05. 2013

V neděli na Slavnost Ducha svatého 19. května 2013 jsme prožili ve Vidnavě mši svatou společně s hosty z města Neuburg, kteří přijeli v rámci partnerské spolupráce Jeseníku, Velké Kraše  a Vidnavy. Do kostela sv. Kateřiny je doprovázela místní paní starostka Mgr. Eva Pavličíková, přítomná byla také starostka z Velké Kraše paní Vlasta Kočí. A aby si při bohoslužbě s námi mohli zazpívat, připravili jsme pro každého česko-německé texty písní. 


Varhany se rozezvučely v 10:30 hodin, mši svatou celebroval náš otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec, který v úvodu všechny srdečně přivítal. V německém jazyce pozdravila zahraniční hosty paní Annelies Kleineidamová, členka ekonomické rady naší farnosti. Zaznělo první čtení v českém jazyce a druhé čtení v německém. 
 
V homilii otec děkan uvažoval o tom, co by se stalo, kdyby apoštolové nabídku od Ježíše: „Přijměte Ducha svatého“, nepřijali. A dál měsíce, roky pěstovali ve svém společenství a ve svém srdci zmatek, strach, křivdu, zlobu, nenávist. Dříve nebo později vše vyjde navenek. Jako kdyby apoštolové vyšli ven, vzali do ruky meč a započali revoluci, aby pomstili ukřižovaného Krista. Toto vidíme ve vztazích mezi národy, v politice…ale především mezi manželi a příbuznými. Bohudíky toto se nestalo. Apoštolové přijali Ducha svatého a v jejich srdcích i uprostřed jejich společenství se objevila radost, smíření, odpuštění, dobrota, tichost, trpělivost. Vyšli ven a hlásali Krista vzkříšeného a Boží odpuštění…Mnohokrát jsme každý zažili působení Ducha svatého, zvláště v momentech, kdy na křivdu jsme reagovali nastavením své tváře. Stále voláme „Přijď Duchu svatý“ a stále „Tebe Duchu svatý přijímáme, nejen pro sebe, ale pro jednotlivé národy, pro všechny okolo sebe. Do minulosti, přítomnosti i budoucnosti.“

Po mši svaté následovala v němčině prohlídka našeho kostela. Program, který hostům zajišťovalo město Vidnava, pak pokračoval společným obědem, návštěvou obnoveného náměstí, zrenovovaného hřbitova, obnoveného zámečku. Pohled na přilehlý park je pohlazením na duši. V mateřské školce děti mile překvapily svým vystoupením… 

Máme radost, že jsme se mohli na Slavnost Ducha svatého společně modlit a i když mluvíme každý jinou řečí, společná víra i úsměv nás vždy spojuje, vždyť Otec, Syn a Duch svatý všude s námi i v nás je.