Boží Tělo ve farnostech otce děkana

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 04. 06. 2013

V neděli 2.6.2013 a v sobotu 1.6.2013 jsme ve farnostech Černá Voda, Vápenná, Žulová, Kobylá, Bernartice a Vidnava slavili Slavnost Těla a Krve Páně. Po každé mši svaté se konal průvod kolem kostela, při kterém otec děkan s monstrancí žehnal do všech  světových stran. Vnímali jsme vděčnost a radost za Kristovu přítomnost v Eucharistii, kterou jsme vyjádřili také sypáním květin různých barev, zpěvem, poklonou i úsměvem… Vždyť před Láskou Boží všechno zlo taje jak sníh v paprscích slunečních.


Odpoledne jsme se pak zapojili do celosvětové adorace před Nejsvětější svátosti, kterou vyhlásil papež František. V kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě jsme zvlášť pamatovali na církev a na všechny ty, kteří v různých částech světa prožívají utrpení nových forem otroctví, jsou oběťmi válek, obchodu s lidmi, obchodu s drogami a „otrocké“ práce; za děti a ženy, které jsou vystaveny jakékoliv formě násilí. Nezapomněli jsme také na lidi postižené povodní v naší České republice.