Jedna mše svatá z řady dětských mší o prázdninách ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 22. 07. 2013

Naše fara ve Vidnavě je po celý rok otevřena dětem i všem návštěvníkům. Zvláště o prázdninách se celou budovou ozývá dětský křik a radost z něj má nejen otec děkan, který všechny rád přivítá, ale také my farníci. Společné povídání, sdílení, mše svaté, to vše nás vzájemně obohacuje. Přijíždějí také kněží z různých děkanátů a my jsme rádi, že se u nás cítí dobře. Mnozí jsou překvapeni, v jakém pěkném stavu je naše fara a jak dobře jsou udržované rozsáhlé zahrady. Obdiv patří i našim kostelům, kde kdo je překvapen, že i v pohraničí mohou být opravené, čisté, krásné…


V neděli 21.7.2013 jsme s 40ti dětmi z farnosti Rožnov pod Radhoštěm prožili společnou dětskou mši svatou. Kluci ministrovali, ostatní při kytaře zpívali a otec děkan kázal zvesela. Zapojil všechny děti, s kterými názorně ztvárnil příběh o Marii a Martě. Nešlo nedávat pozor, všem to bylo jasné i babičky zcela spolupracovaly a přemýšlely nad otázkou: „Kdo byl lepší? Marta nebo Marie?“ Co myslíte vy? Otec děkan nás napínal, někdo zakřičel Marie druhý zase Marta. Nakonec to otec děkan přeci jen nevydržel a hádanku rozluštil: „Lepší nebyla ani jedna. Je to špatně položená otázka. Je to, jako bychom řekli: Kdo je lepší? Manžel nebo manželka? Náš kněz nebo jiný kněz? Vždyť každý má svoje kvality i chyby. Marta v příběhu se musí naučit kromě práce sedět u Ježíšových nohou a naslouchat mu a Marie kromě modlitby a duchovních hodnot by měla také pracovat. Obojí je důležité a potřebné pro každého člověka.“ Zamýšleli jsme se, kde se nacházíme dnes my. Jsem Martou nebo Marií? Dávám Ježíšovi svůj čas a sedím u jeho nohou nebo jen pracuji? Každý z nás si z této mše svaté odnesl to, co potřeboval slyšet. Všichni jsme si ale znovu uvědomili, že k práci patří modlitba a k modlitbě práce. Proto buďme Martou i Marií a služme Pánu s radostí :- )