Jaké to u nás bylo?

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Mgr. Helena Paschkeová, Vydáno dne: 09. 10. 2013

V uplynulém týdnu, tj. ve dnech 25. - 27. září, jsme otevřeli svá zařízení veřejnosti. Postupně jste tak mohli navštívit v rámci Dnů otevřených dveří všechna čtyři naše střediska a poznat, jaké služby poskytujeme. Připojili jsme se tak již tradičně ke Dni Charity (27. září), kdy si připomínáme svátek sv. Vincence de Paul.


Denní stacionář Šimon
Letošní rok se dveře stacionáře otevřely pro veřejnost již dopoledne. Protože letos slaví Denní stacionář Šimon 15 let od svého založení, mohli návštěvníci hned při vstupu zhlédnout dosavadní historii stacionáře na připravené fotogalerii.

Prvními návštěvníky byli žáci dvou třetích tříd s pedagogickým doprovodem ze ZŠ v Jeseníku. Vedoucí stacionáře návštěvníky provedla budovou a povídala jim o uživatelích a dění ve stacionáři. Žáci si mohli vyzkoušet avízovanou jízdu na invalidním vozíku, nebo se pohoupat v síti, která slouží pro uživatele k odpočinku.

V prvním patře byla připravena ukázka z pracovní terapie (pletení košíků, tkaní koberců na kolíčkovém stavu, zdobení svícínků a nová technika „kviling“ - práce s barevnými proužky papíru), kterou vedli sami uživatelé. Hosté si tak mohli vyzkoušet známé i nové techniky, koupit si výrobek z prodejní výstavy, nebo si nechat změřit tlak a hladinu cukru od pracovnic Charitní ošetřovatelské služby.

V rehabilitační místnosti jsme předvedli polohování a přístroje, které při rehabilitaci uživatelů využíváme. Na závěr prohlídky čekala na hosty stacionáře senzomotorická místnost s velkou vodní postelí, barevným spektrem a relaxační hudbou. Přání každého druhého bylo: „To bych chtěl mít doma“.

Hosté mohli ochutnat jednohubky s pomazánkou, které připravili sami uživatelé. Odpoledne byla možnost občerstvit se gulášem či klobáskou, čepovanou kofolou a ke kávě si přidat výbornou buchtu a koláčky, které pro nás připravili ve Vývařovně AVE ve Vidnavě.

Hlavním bodem našeho Dne otevřených dveří bylo divadelní představení „O Vinckovi“. Příprava na divadlo vypukla ve stacionáři již na jaře – psali se texty, malovali kulisy, šili kostýmy a důkladně bylo třeba nastudovat role. To vše bylo pro některé pracovnice a uživatele nové a náročné. Ještě během letních prázdnin jsme společně navštívili Balneo centrum v jesenických lázních. Také jsme zhlédli film „Vincenz Priessnitz“ od režiséra Pavla Linharta, což bylo pro uživatele velkou inspirací.

Ale zpět k našemu dni. Hosté se nám pár minut po 15. hodině přesunuli do prostorů zadní třídy, usadili se a představení mohlo začít. Příběh o chudém Vinckovi z venkova, který se vypracoval na slavného léčitele, bohatého a vlivného muže, který byl svými pacienty uznáván a obdivován, se podařilo zahrát na výbornou. Všichni herci byli úžasní a od přítomných diváků sklidili veliký aplaus.

Všem, kteří jste k nám tento den zavítali, děkujeme za návštěvu a Vaši podporu. Zase za rok na viděnou J

Marta Nosková
vedoucí Denního stacionáře Šimon

 
DPS sv. Františka
Tento den jsme začali mší svatou v naší kapli, kde se setkalo hodně klientů, zaměstnanců i milých hostů. Poté následovaly prohlídky našeho zařízení. Hosté si mohli prohlédnout nástěnky s fotografiemi z akcí, kterých se zúčastnili naši klienti. Nově jsme v podloubí domova vytvořili nástěnku o dávné historii našeho domu a jeho minulých obyvatel. Venku již hrála živá hudba pana Knejpa. Všichni si mohli zakoupit losy z bohaté tomboly, také bylo možno zakoupit výrobky uživatelů.

Program klientů začal krátkou pohádkou „O červené Karkulce“, následovalo pásmo lidových a národních písní. Pak následoval krátký muzikál v podání našich klientů „Na mravenčí pasece“. V průběhu dne jsme opékali klobásy a podávali bohaté občerstvení.

Ve 14 hod nás navštívily děti z hudebního kroužku Sluníčko, pod vedením Mgr. Dagmar Petřekové. Všechny nás obveselily krásnými písněmi a hrou na flétničky. Po jejich vystoupení následoval program canisterapie s pohádkou „O pejskovi a kočičce“, který se všem moc líbil. Na závěr tohoto dne nám přišla zatančit taneční skupina EVROS, jež nám předvedla národní řecké tance.

I když nám počasí letos moc nepřálo, byli jsme všichni spokojeni.

Bc. Jorga Rajníková
sociální pracovnice DPS sv. Františka

Charitní dům sv. Anežky
V pátek 27. 9. 2013 jsme se všichni probouzeli s myšlenkou, jaké dnes bude počasí. Naštěstí nepršelo a v průběhu dne dokonce svítilo sluníčko. Den otevřených dveří začínal mší svatou, kterou pro nás sloužil P. Mgr. Miroslavem Kadlec, děkan.

Pro náš Charitní dům sv. Anežky to byla velká premiéra, protože své služby poskytuje teprve od letošního ledna. Připravili jsme dvě nástěnky. První seznamovala čtenáře s problematikou Alzheimerovy choroby a ta druhá se životopisem naší patronky sv. Anežky. Dále jsme návštěvníky překvapili výstavkou knih - starých kuchařek. Ta nejstarší byla vytištěna v r. 1915. Pro ty, kteří si chtěli vyzkoušet své paměťové schopnosti, jsme nabídli paměťové testy. Mohli si je odnést s sebou domů a v klidu se věnovat jejich luštění.

Hlavní program probíhal na zahradě sousedního DPS sv. Hedviky, kde zaměstnanci připravili pro všechny posezení a zajistili kulturní program. Přímo u nás v domově vystoupili žáci z Praktické školy z Lipové Lázní v doprovodu paní Lýdie Uhlířové. Zazpívali nám a na kytaru zahráli populární melodie, které nás vrátily do dob našeho mládí.

Den otevřených dveří byl rovněž příležitostí k setkání s rodinnými příslušníky našich klientů a kolegy z jiných středisek Charity Javorník, nebo blízkých domovů pro seniory, zástupců z ÚP a místní samosprávy.

Velké poděkování patří Vývařovně AVE za zajištění bohatého občerstvení. Slyšeli jsme slova chvály od všech hostů. Další díky posíláme Lékárně AURA do Zlatých Hor - manželům Jamborovým, kteří přispěli věcnými dary do tomboly a všem našim zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě a zajištění celé akce.

Bc. Marie Dobošová, DiS. 
vedoucí CHD sv. Anežky 

 
DPS sv. Hedviky
Den otevřených dveří v DPS sv. Hedviky ve Vidnavě začal v 10 hod sváteční mší v kapli DPS, poté již následoval další program na dvoře a v zahradě DPS. V těchto prostorách bylo připraveno pro hosty i uživatele domova posezení a občerstvení v podobě klobásek, koláčků a dobrého piva či kofoly. Všichni, kteří přišli, si mohli prohlédnout výstavku výrobků, které vyráběli samotní uživatelé. Překvapením pro všechny byla pestrá tombola cen, kdy vyhrával každý vytažený los.

Jako první zahájila program taneční skupina seniorů ze Žulové, kteří zatančili na skladbu s názvem „Česká beseda“. Na dechové hudební nástroje zahrály dětí ze ZUŠ ve Vidnavě. Svým vystoupením velmi potěšily i děti z Dětského domova z Černé Vody, které měly připravenu pohádku a taneček v rytmu moderních skladeb. Program uzavíraly uživatelky našeho domova, které zazpívaly směs lidových písniček.

Kateřina Trusíková, DiS. 
sociální pracovnice DPS sv. Hedviky