Myslivci v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text: Marie G., foto: MG, Vydáno dne: 21. 10. 2013

Svatohubertskou mši svatou jsme oslavili v sobotu 19.10.2013 ve 14:00 hodin za krásného slunečného počasí v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Toto podzimní setkání přátel přírody ke cti a chvále sv. Huberta i všech zemřelých myslivců a lesníků provázeli hudbou trubači Lesní správy Javorník pod vedením pana Jindřicha Výmoly a zpěvem pěvecký sbor Radost Žulová pod vedením Mgr. Štelclové spolu s chrámovým sborem Javorník pod vedením Bc. Velikovské. Přítomna byla také paní starostka Vidnavy Mgr. Eva Pavličíková s manželem.


Zelená větvička zdobila každou lavici a před obětním stolem trůnilo mezi větvemi lesních stromů a nádherně zbarveného podzimního listí mohutné paroží. Myslivci v uniformách spolu s otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem a ministranty zahájili mši svatou slavnostním průvodem zaplněným kostelem k oltáři. 

V homilii otce děkana zaznělo povzbuzení pro každého z nás. V kostele byli přítomní vozíčkáři, děti, skauti, myslivci, hudebníci, babičky i lidi vážně nemocní. Otec Miroslav promluvil postupně ke každému z nich. Ať už k obětavým vedoucím 140 skautů, které  tento víkend hostila fara i město Vidnava tak i k hudebníkům, kteří svými tóny a krásnými hlasy předávají ostatním radost. Nemocným dal naději, aby nevzdávali život a všechny ostatní vyzval, aby se na přímluvu sv. Huberta dívali Božím pohledem na svět. Vždyť kolik dobrých a krásných věcí se okolo nás každý den děje. 

Pan Mgr. František Samuel pak všechny přítomné seznámil s legendou sv. Huberta, která zaujala. Spolu s obětními dary byla před obětní stůl přinesena i ulovená zvěřina. 

Po mši svaté každý před kostelem ochutnal koláčky tří druhů, které zajistila v počtu 400 ks farnost Vidnava. Účinkující, myslivci a pozvaní hosté se poté sešli na místní myslivně k přátelskému posezení s pohoštěním.