Ve farnostech otce děkana jsme při mších děkovali za Rok víry

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 27. 11. 2013

V sobotu 23.11. v Černé Vodě a v neděli 24.11.2013 ve Vidnavě, Kobylé a Bernarticích jsme při slavnosti Ježíše Krista Krále děkovali za Rok víry. Zamýšleli jsme se, jak jsme tento čas prožili a jestli svou víru prohloubili. A protože farnost Vidnava má patronku sv. Kateřinu Alexandrijskou, vzali jsme si příklad právě z této světice, která si za krále svého života vybrala Krista. Zapálený paškál zdobil u oltáře i pestrá květinová výzdoba přidávala na kráse. Varhany se rozezněly a my písní „Ježíši Králi, nebe a země“, se hrdě hlásili k svému Králi.


V homilii otce děkana např. zazněla výzva vycházející z evangelia: neposmívat se, nebýt škodolibí jako velerada a vojáci…A velká naděje pro každého z nás: jeden zločinec to zvládnul, dovedl si přiznat pravdu. Dovedl se obrátit k Ježíši: „Pamatuj na mne ve svém království“. A Boží milosrdenství mu otevřelo cestu…“Ještě dnes budeš se mnou v ráji“. Člověk, národ, svět, já i Ty máme tuto naději.

V přímluvách jsme prosili naše patrony a světce za církev, naši vlast, za politiky, kněze, rodiny i seniory. Při svatém přijímání jsme Krista Krále oslavili kytarovou písní „Ježíši jsi svatý, králů jsi Král…“ 

Pak následoval výstav Nejsvětější svátosti. Zasvětili jsme srdce Kristu Králi a přijali svátostné požehnání.

A závěr každé mše svaté patřil našemu otci děkanovi, kterému jsme ve všech farnostech popřáli k narozeninám. Dárky, květiny, vzájemný křížek na čelo, to vše nás potěšilo. Měli jsme radost, že jsme mohli obdarovat kněze, kterého si vážíme a máme rádi.