Lednové setkání kněží ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 23. 01. 2014

Ve středu 22. ledna 2014 se od devíti hodin konala na faře ve Vidnavě děkanská konference a jednání děkanátní rady pod vedením otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece. Otec děkan předal kněžím potřebné informace z oblasti ekonomiky, pastorace a také všem přítomným představil novou účetní děkanátu Jeseník paní Soňu Eisnerovou, která od 1.1.2014 povede podvojné účetnictví našich farností. Pak pokračovalo setkání v rámci kněžské synody. Vše bylo zakončené společným obědem.