Dušičkové pobožnosti a návštěvy hřbitovů ve farnostech otce děkana

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 04. 11. 2014

V sobotu 1. 11. 2014 a v neděli 2.11.2014 jsme ve farnostech otce děkana pamatovali na všechny věrné zemřelé a duše v očistci. Otec Miroslav za ně obětoval mše svaté, po kterých následovaly dušičkové pobožnosti s vykropením na hřbitovech. V průvodu nechyběla společná modlitba bolestného růžence a korunky k Božímu milosrdenství. Otec děkan se zastavoval u jednotlivých hrobů, které žehnal, kropil a společně s pozůstalými se modlil.