Oslava svátku svaté Anežky

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Bc. Marie Dobošová, DiS, vedoucí CHD sv. Anežky, Vydáno dne: 25. 11. 2014

Dne 13.11.2014 v našem charitním domě proběhla oslava svátku naší patronky. Anežka Přemyslovna jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie, dcery uherského krále Bély III. měla předurčenou světskou kariéru. Mohla se stát anglickou královnou nebo i římskou císařovnou. Všechny nabídky k sňatku však odmítala. Nadchla se pro učení sv. Františka z Assisi a svaté Kláry. 


V r. 1231 založila v Praze spolu se svojí matkou klášter U sv. Haštala. Další špitál u Pražského mostu pak založila v roce 1252 (Křižovníci s červenou hvězdou). Vstoupila do kláštera             a stala se jeho abatyší. Vynikala v oblasti charitativní péče (zakládání špitálů a zajištění první mezinárodní organizované péče o nemocné), její prioritou byla péče o chudé, jež se nesla ve znamení milosrdenství lásky.

Oslavu svátky svaté Anežky jsme dopoledne zahájili mší svatou, kterou sloužil otec děkan Miroslav Kadlec. Zároveň byla některým našim uživatelům udělena svátost pomazání nemocných.

Odpoledne pak proběhlo kulturní vystoupení dětí z vidnavské školní družiny. Program měly pěkně nacvičený a sklidily velký potlesk.

Oslava pokračovala pohoštěním uživatelů a hostů. Roláda, kterou pro nás připravily kolegyně z Vývařovně AVE opět sklidila pochvalu a my děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli k slavnostnímu průběhu naší oslavy.