Děkanská konference a kněžská synoda na faře ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 15. 03. 2015

Ve středu 11.3.2015 se na faře ve Vidnavě setkali kněží našeho děkanátu Jeseník spolu s otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem. Konala se pravidelná děkanská konference a jednání děkanátní rady. Hned v úvodu otec děkan přivítal paní Soňu Eisnerovou, účetní z Ostravy, která všem přítomným předala potřebné informace. Konference pokračovala probíráním témat z oblasti ekonomiky a pastorace.


Otec děkan popřál kněžím o.Jiřímu Filipcovi, o.Januszovi Romańskimu, o. Krzysztofovi Ryźkovi, kteří v těchto dnech slavili narozeniny, zvláště pak otci místoděkanovi Jiřímu Urbánkovi k jubilejnímu výročí. Nechyběla modlitba a předání bonboniér. Otec Jiří Urbánek pro všechny kněze připravil pohoštění. Setkání pak pokračovalo dalším tématem kněžské synody, po které nechyběl společný oběd na charitě.