Slavnost Těla a Krve Páně ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: kancelář děkanství, Vydáno dne: 01. 06. 2015

Ve čtvrtek 4.6.2015 na Slavnost Těla a Krve Páně v rámci Národního eucharistického kongresu budeme v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě od 15:00 do 18:00 hodin prožívat Tři hodiny pro Pána. V tichosti, ve skromnosti se svěříme Ježíši v Nejsvětější Svátosti oltářní a prohloubíme náš vztah k Němu...


V 16:00 hodin prožijeme setkání s Ježíšem ve mši svaté s otcem děkanem a pak v průvodu vyjdeme s Monstrancí kolem kostela, kde otec Miroslav požehná do čtyř světových stran.  

V sobotu 6.6.2015 a v neděli 7.6.2015 v den Eucharistie v rámci NEK budou slouženy mše svaté ve farnostech otce děkana doprovázené průvodem s Nejsvětější Svátostí.