Tři hodiny pro Pána na téma prázdniny a dovolená

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 08. 07. 2015

První pátek v měsíci červenci jsme od 15:00 do 18:00 hodin věnovali čas Pánu Ježíši v Nejsvětější svátosti oltářní. Vyprošovali jsme Boží požehnání, ochranu pro všechny děti, dospělé v rámci prázdnin a dovolených. Pamatovali také na ty, kteří v tomto čase neodpočívají a netráví chvíle tak, jak by si přáli, jsou nemocní, bezmocní, opuštění…K těmto lidem Pán Ježíš přichází tak rád a stírá slzy z jejich tváří.


Uvědomovali jsme si, jaká je milost pro tyto lidi spolu s Kristem nést kříž a podílet se na záchraně každé nesmrtelné duše. Jak si vážíme našeho kněze, který v horečkách, dá-li Pán, slouží mše svaté a vydává své tělo spolu s Ježíšem za sebe i za všechny lidi. Povzbuzuje nás: „U Nejsvětější svátosti vždy nalezneme slunce Boží, které při modlitbách zahřívá naše srdce. V celodenní práci pak vše čiňme s láskou jako sv. Cyril a Metoděj, kteří dostali milost od Stvořitele Pána Boha stát se dobrými dělníky na vinici Páně.“ A tak se snažíme, pracujeme, učíme se být čestní, poslušní, čerpáme z Písma svatého, máme radost z dobrých skutků, ale ne vždy se nám podaří takto správně žít, víme o naší nedokonalosti, slabosti…Jak jsme vděční za svátost smíření, které se nám, nejen v tomto čase Třech hodin pro Pána, dostává. Otec Miroslav se věnuje svým farníkům i těm, kteří za ním na faru do Vidnavy přijíždějí. Tráví s nimi mnoho času a jeho vztah k duchovnímu světu? Je zajímavý a nakažlivý :- )  Mnohdy se zpoza zpovědnice rozline smích. Přeci je radostí být opět čistý, vždyť dveře do života věčného máme stále otevřeny a zaleží na nás, v jakých šatech do nich vstoupíme.