Den otevřených dveří na charitě ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Bc. Marie Dobošová, DiS., Vydáno dne: 15. 10. 2015

Září je vždy předurčeno k oslavě naší sociální práce. Je to proto, že v něm slavíme svátek svatého Vincence z Pauly, který je zakladatelem moderní evropské charity a péče o chudé. Pořádáme Den otevřených dveří spolu s DPS sv. Hedviky. Zahájili jsme ho slavnostní mší svatou, kterou sloužil otec děkan Mgr. Miroslav Kadlec. Vždy nám řekne něco pěkného na povzbuzení a promluví s námi o našich problémech.


Pro příchozí byla připravena prohlídka zařízení, paměťové testy, tombola a občerstvení. Na všechny přítomné čekal voňavý, dozlatova opečený buřtík, pivo, káva, nealkoholické nápoje a domácí koláče. Ty pro nás upekly naše zaměstnankyně a vývařovna AVE. Moc jim děkujeme!

V kulturním programu vystoupily děti z dětského domova v Černé Vodě, hudební skupina Daršan z Javorníku a country tance předvedli tanečníci z Jeseníku. Velký potlesk sklidila ukázka canisterapie. Ta udělala radost mnoha přítomným dětem, které si pak se psem mohly pohrát. Počasí nám přálo, byli jsme rádi, že neprší a tak jsme seděli na lavičkách a besedovali s návštěvníky až do odpoledních hodin. Den otevřených dveří navštívil i starosta města Vidnavy a zajímal se o naše problémy. Radost jsme měli také z návštěvy klientů a kolegů z jiných charitních středisek. Patří to již k tradici, že se vzájemně navštěvujeme a můžeme si spolu více popovídat. Poděkování patří všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří se aktivně zúčastnili příprav na tento den. Ten se skvěle vydařil!