Oslava svátku svaté Hedviky v DPS sv. Hedviky ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Bc. Marie Dobošová, DiS., Vydáno dne: 22. 10. 2015

Dne 19.10.2015 jsme se s našimi klienty CHD sv. Anežky zúčastnili oslav svátku sv. Hedviky. Vše začalo slavnostní mší svatou, které se zúčastnilo 18 osob, mj. i uživatelé z DPS z Javorníku. Mši sloužil stejně jako loni otec Jan Larisch, Th.D., farář z Ostravy-Svinova, který je současně prezidentem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ráda bych vám touto cestou zprostředkovala obsah jeho promluvy.


Jistý pan farář postavil v kostele na oltář prázdnou ptačí klec a vystoupil na kazatelnu. A pak začal vyprávět: „ Potkal jsem 12 ti letého chlapce, který měl v kleci ptáčky. Co to máš?“ zeptal jsem se. „Tři polní ptáčky“ odpověděl. „A co s nimi budeš dělat?“ „ Budu je píchat, trápit, zlobit.“ „A co s nimi uděláš potom?“ ptá se pan farář. „Jednoho po druhém je dám kočce. To bude legrace!“ „Kolik za ně chceš?“ ptá se dále kněz. Chlapec si v duchu říká: „Pan farář se asi zbláznil“. Nakonec si řekl o pár korun a zmizel. Pan farář ptáky pustil na svobodu.

Jednoho dne se setkal satan s Bohem. Satan říká: „ Evu a Adama jsem chytl do pasti, použil jsem starou fintu“. Bůh se zeptal: „Co s nimi budeš dělat“? Ďábel odvětil: “ Naučím je hádat, závidět si, nenávidět se a pomlouvat“. Bůh: „A co s nimi uděláš potom?“ Ďábel: Potom je zabiji“. Bůh: „Kolik peněz za ně chceš“? Ďábel: „Snad bys ty zlé lidi nechtěl? Vždyť si pořád vzájemně ubližují“. Bůh však znovu opakoval otázku: „Kolik za ně chceš?“ Ďábel odvětil: „Všechen Tvůj pot, sílu a celý Tvůj život“! A Pan Ježíš zaplatil. Pan farář sestoupil z kazatelny, z oltáře sundal prázdnou klec a pokračoval ve mši svaté.

Další příběh se týkal našeho vztahu k bližním: Maminka se před chvíli vrátila z práce, připravovala večeři a věnovala se domácím pracím. Snažila se, aby všechno vyšlo, jak se patří – chystala domácí hranolky, které její děti milovaly. Nejmenšímu byly čtyři roky. Ze školky přišel plný zážitků a teď je mamince vyprávěl. Maminka mu roztržitě odpovídala a přikyvovala. Za chvilku ji dítě zatahalo za sukni: „Mami…“ Žena kývla a několika slovy zareagovala. Jenže tahání se opakovalo. „Mami…“ Maminka opět krátce odpověděla, škrábala brambory dál a myslela na záležitosti v zaměstnání. Uplynulo pět minut. Dítě za sukni zatáhlo celou svou silou: “Mami, poslouchej mě očima!“ 

Po mši jsme se přesunuli do společenské místnosti DPS a tam jsme vyslechli přednášku otce Larische o eucharistických kongresech. Přednáška byla aktuální, neboť právě o minulém víkendu proběhl v Brně Národní eucharistický kongres, které ho zúčastnilo 25 000 věřících. Někteří z nás jsme s nimi byli duchovně spojeni při sledování TV Noe. Ovšem touto účastí jsme nepřekonali Mezinárodní eucharistický kongres ve Vídni v r. 1912, kdy byla mše svatá sloužena pro více než 150 000 přítomných věřících. Tehdy byla Nejsvětější svátost vezena ve zlatém kočáře taženém osmispřežím a vůz projížděl mezi zástupy věřících, seřazených podle různých stavů, organizací, spolků, včetně císaře a jeho dvora.

Kdo se chce dozvědět více, může si v knihkupectví zakoupit jeho brožuru „Eucharistické hnutí na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století“ (ISBN 978-80-7266-407-8). V předmluvě této brožury nám olomoucký arcibiskup Jan Graubner připomíná, že oživený vztah k Eucharistii nám přinese nejen posílení víry a radost z Božího přátelství, ale i uzdravení mnohých vztahů, rodin i farností.

Děkujeme otci Janu Larischovi za jeho milou návštěvu a přejeme mu Boží požehnání v jeho práci.


Bc. Marie Dobošová, DiS.
vedoucí CHD sv. Anežky, Vidnava