Otec děkan 21.11. 2015 oslavil padesátiny s farníky při pouti ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: text: Marie G., foto: MG, Pavel Valchář, Vydáno dne: 24. 11. 2015

Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby obětované za oslavence byl Mons. Mgr. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání. Pozvání přijali starosta Vidnavy i starostové z okolních vesnic, setkali se zástupci z každé farnosti našeho děkanátu Jeseník. Potěšili věřící v počtu 14ti, kteří za otcem Miroslavem přijeli z dalekého Havířova. Lavice našeho kostela byly všechny zaplněny. V řadě lavic byli také ti, kteří do kostela nechodí. Úderem 16:00 hodiny se rozezněly varhany a písní Ježíši Králi, nebe a země začala mše svatá. Otce Adama jsme přivítali kytičkou. Předal nám pozdrav od otce biskupa a měl velkou radost, že s námi může za dar života i 25 let kněžství otce Mirka Kristu Králi děkovat.


Do své homilie otec Adam ponořil každého z nás. Promlouval od srdce a mnozí přiznali, že i slza ukápla. Bylo znát, že králem jeho života je Kristus. Hovořil o Jeho lásce, která uzdravuje svět, o důležitosti otevřít srdce dokořán na milost Ducha svatého. Každý z nás je Bohem milovaný a tato slova musíme stále slyšet ve svých srdcích. Bůh je láska, kdo se s Ním setkává, je šťastný. Znovu jsme si mohli uvědomit, jakou milost máme, že v Jeho chrámu smíme přebývat. 

Po svátostném požehnání otec Miroslav vyjádřil vděčnost Bohu za dobré lidi, kteří ho stále provázejí v jeho kněžství, podporují, pomáhají, chrání, mají rádi. Zvláště poděkoval své mamince, které předal kytici červených růží. V tu chvíli se rozezněl potlesk od všech přítomných. I my farníci jsme se přidali a mamince darovali květiny. 

Za všechny farníky přednesla přání paní Annelies, která od srdce poděkovala otci Miroslavovi za jeho laskavé srdce, plné pochopení a lásky. Předali jsme mu dort ve tvaru otevřené knihy jako symbol knihy života, o které nám otec rád povídá. Pověděli jsme mu, že až bude dort ochutnávat, ať se spojí v mysli se svou knihou života a zalistuje. Najde v ní i nás farníky, kterým mnohokrát pomohl, vyslechl, odpustil, farníky, kteří si ho nesmírně váží a mají rádi. Všichni se pak seřadili do zástupu a jednotlivě přáli. Předávali dárky, květiny, přání, poděkování…Zástup byl nekonečný, plný emocí, úsměvů i slz. 

Přítomní byli pozváni na bohaté pohoštění na faru. V každé místnosti bylo připravené posezení. Nechyběly koláčky, chlebíčky, rolády i drobné cukroví, které napekla paní Kadlecová.