I farnosti otce Miroslava vyprošují otci biskupovi brzké uzdravení

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 20. 12. 2015

Otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz podstoupil ve čtvrtek 17. 12. 2015 chirurgickou operaci, která bude vyžadovat několik týdnů rekonvalescence. Otec děkan ve svých farnostech v sobotu 19.12. a v neděli 20.12.2015 hovořil o smyslu a významu nemoci v lidském životě. Použil k tomu slovo otce biskupa k nemocným a slovo biskupského vikáře pro pastoraci V. Zatloukala.


Slovo otce biskupa:

Milí přátelé – skoro se mě chce říci milí spolubratři a spolusestry v nemocech, opět prožíváme dobu adventní, která je dobou velké naděje, neboť se blíží narození toho, kterého předpovídali proroci a který se narodil z Marie Panny, aby tento hříšný a nemocný svět vykoupil a zachránil. My jsme uvěřili, že Ježíš narozený v Betlémě je onen slíbený Mesiáš. Vždyť právě v něm se projevuje ono nekonečné milosrdenství našeho Boha. Je úžasné si uvědomit, že vlastně v okamžiku prvotního hříchu Bůh dává naději: položím nepřátelství mezi tebe (tedy hadem,  symbolem zla, ďábla) a ženu. Ty se budeš snažit zranit patu jejího potomstva, ale ono ti rozdrtí hlavu. Důvodem k naší naději je tedy od počátku veliké Boží milosrdenství, které se projevuje ve všech dobách lidské existence. Moc Vám přeji, aby se Svatý rok Milosrdenství, který začal 8. prosince o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, i pro Vás všechny stal prožíváním naděje a milosrdenství. Věřte, že otevření se těmto hodnotám vnáší i do srdcí nemocných velký pokoj a vnitřní vyrovnanost. Vždyť naše naděje nenechá dojít hanby, jak píše svatý Pavel. A všichni víme, že naplnění této naděje bude okamžik setkání s nekonečně milosrdným Otcem, který nám ve své lásce chce odpustit každý náš hřích. Mějme tedy srdce otevřená a buďme plní očekávání. Jakýsi trénink pro toto setkání mohou být třeba i ty malé jesličky, které máte někde blízko svého lůžka. S láskou a vděčností pohleďme na děťátko, položené v jeslích. Je to Mesiáš.  
 
Hodně síly a trpělivosti a Boží požehnání Vám přeje +František V. Lobkowicz

Svědectví otce Vítka: Dotek Božího milosrdenství

Když jsem v předvečer zahájení Svatého roku milosrdenství jel do bohumínské nemocnice za jednou ze svých farnic, která je hospitalizována s těžkou nemocí, přemýšlel jsem, co jí vlastně mohu říci. Znali jsme se málo, protože nepatří mezi pravidelně praktikující a o její nemoci jsem dozvěděl od její dcery, která na mě měla kontakt z doby přípravy na manželství. Ale to, co jsem prožil, bylo velkým povzbuzením, o kterém chci vydat svědectví. Upřímná zpověď, zbožné přijetí svátosti pomazání nemocných a jako vrchol příchod Ježíše v Eucharistii do srdce člověka, který se Kristu samotnému podobá v kříži, to byl silný okamžik doteku Božího milosrdenství. Víra, s jakou ona paní poté držela růženec, který jsem jí dal, mi až vehnala slzy do očí. Ona se setkala ve své bolesti s Ježíšem, který je tváří Božího milosrdenství. A já chci chválit Boha, že jsem se mohl stát svědkem a prostředníkem tohoto okamžiku.
P. Vít Zatloukal