Kněžství otce Miroslava je pro nás darem

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 24. 12. 2015

Otci Miroslavovi se podařilo od první chvíle stát se nejen naším panem farářem, ale knězem, kterému jsme jako jeho farníci mohli důvěřovat a ke kterému se naše důvěra za posledních 20 let stále prohlubuje. Je skutečný pastýř, který nás vede do Božího království. Nikdy jsme ho neslyšeli říkat:  "Já vás musím učit, změnit, vychovat, zachránit." Naopak slyšíme, kolik se toho naučil od nás, jakým jsme pro něj obdarováním, jak jsme jej vždy chránili a rádi měli. Vyjádřením tohoto hezkého vzájemného vzahu jsou i drobnosti /viz foto/ pod stromeček, které otec Miroslav připravil pro každého farníka. Vyprošujeme všem kněžím a rodinám pravé vánoce, vánoce v duchu Svaté rodiny.  Abychom nechtěli pečovat o sebe, ale tak jako Panna Maria rozdávali radost všem, které potkáváme.