Farnost Vidnava se připojí k modlitebnímu večeru "Setření slz" 5.5. 2016 při Třech hodinách pro Pána

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 29. 04. 2016

slzy_marie.jpgModlitební večer „Setření slz“, který povede ve Vatikánu papež František 5. května, má přinést útěchu a naději těm, kdo prožívají duchovní nebo tělesné utrpení. Do Říma bude převezen relikviář Panny Marie ze Syrakus, který obsahuje slzy, jež v roce 1953 zázračně vytryskly z mariánského obrazu.
 


Tato událost, která se koná v rámci Svatého roku milosrdenství, nás ve farnosti Vidnava vybídla, abychom se i my připojili a při příležitosti Třech hodin pro Pána tento večer obětovali za všechny trpící bratry a sestry nejen v našich farnostech děkanátu Jeseník, ale po celém světě. Otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec bude na tento úmysl obětovat v 16:00 hodin mši svatou v kostele sv. Kateřiny. Od 15:00 hodin budeme u výstavu Nejsvětější svátosti prosit Milosrdného Otce, aby setřel slzy rodičům, kteří ztratili dítě, dětem, které ztratily rodiče, nemocným, trpícím existenciální bolestí, lidem, kteří přišli o práci nebo ji nenachází, těm, kteří prožívají v rodině rozepře, zakouší samotu kvůli svému pokročilému věku, všem, kteří zakusili nespravedlnost nebo nemají smysl života…Za útěchu, naději a povzbuzení.